real estate menu left
real estate menu right

Resurse digitale - tutoriale, manuale, carți de specialitate

Resurse digitale de învățare

Cărți de specialitate, resurse educaționale deschise, tutoriale, manuale, documentații

 

 • Grafică 2D cu Autocad - teorie și aplicații, ISBN 978-973-0-29059-2, autor prof. Ochia Florin - descarcă în   format  Word sau în format PDF

 •  Baze de date Oracle, ISBN 978-973-0-29088-2, autor prof. Ochia Florin - descarcă în   format  Word sau în format PDF

 • Contribuții la dezvoltarea sistemelor de e-learning centrate pe utilizator, autor prof. Ochia Florin - descarcă în   format  Word sau în format PDF

 • Evaluarea asistată de calculator – abordări inovative, autor prof. Ochia Florin - descarcă în   format  Word sau în format PDF

 •  Proiectarea unei baze de date - resursă educațională deschisă, autor prof. Ochia Florin - descarcă în   format  Word sau în format PDF.  Resursa favorizează stilurile de învățare.

 • Interogări Access - resursă educațională deschisă, autor prof. Ochia Florin - descarcă în   format  Word sau în format PDF. Resursa favorizează stilurile de învățare.
 • Teste de evaluare Access - resursă educațională deschisă, autor prof. Ochia Florin - descarcă în   format  Word sau în format PDF. Resursa favorizează stilurile de învățare.
 • Instruirea diferențiată - resursă educațională deschisă autor prof. Ochia Florin - descarcă în   format  Word sau în format PDF. Resursa abordează stilurile de învățare, învățarea diferențiată, teoria inteligențelor multiple.

Învățământ profesional de 3 ani - Domeniul Construcții - Zidar, pietrar, tencuitor

Învățământul profesional de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

Anul școlar 2019-2020

14 locuri 

Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice

Calificarea Zidar - pietrar - tencuitor

 

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 3 Zidar, pietrar, tencuitor  domeniul de  pregătire de bază fiind Construcții, instalații și lucrări publice

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi cu durata de 2 ani și să obțină o calificare de nivel 4. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

 

Competențe dobândite de elevi

Zidarul, pietrarul, tencuitorul  

Zidarul, pietrar, tencuitor este muncitorul în construcții, a cărui activitate constă din realizarea lucrărilor de zidărie și de tencuieli.

 

 Cele mai importante competenţe profesionale dobândite sunt:

 • Aplică normele de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI.
 • Asigurarea calităţii lucrărilor executate
 • Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei
 • Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli
 • Executarea zidăriilor simple
 • Executarea zidăriilor din piatră naturală
 • Executarea zidăriilor de complexitate medie
 • Executarea zidăriilor de mare complexitate
 • Executarea tencuielilor simple
 • Executarea tetencuielilor decorative
 • Executarea tencuielilor de mare complexitate
 • Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit

 

Avantaje

 • Ministerul Educației Naționale oferă tuturor elevilor înscriși la școala profesională o bursă lunară de 200 RON, pe tot parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de situația financiară a familiei elevului. 
 • elevii vor efectua practică în atelierul școlii și în firmele de profil din județ cu care școala noastră are contract de efectuare a practicii. Cei mai buni dintre elevi pot primi burse acordate de aceste firme și pot fi selectați din timpul școlii în vederea angajării.

Atuurile noastre

 • singura școală din județ cu tradiție  în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor de construcții.
 • cadre didactice, ingineri și subingineri cu pregătire teoretică și practică deosebită, colaboratori ai firmelor de construcții din județ
 • bază materială adecvată: laborator de construcții și desen tehnic, dotat cu mese speciale pentru desen, tablă interactivă, 1 calculator la care este conectat un plotter ce permite tipărirea desenelor realizate pe foi de format mare; atelier de construcții complet renovat și dotat.
 • colaborări cu firme de construcții consacrate din județ

Agenți economici parteneri

 

 • S.C. PEGANI CONSTRUCT SRL RM. VÂLCEA
 • S. C. COSTA CONSCTRUCT S.R.L
 • S.C. OK S.R.L

 

Învățământ profesional DUAL de 3 ani - Domeniul Electric - Electrician exploatare joasă tensiune

Învățământ profesional DUAL de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

Anul școlar 2024-2025

Domeniul: ElectricCalificarea:  Electrician exploatare joasă tensiune

12 locuri, cod opțiune: 567

 

 

  

 

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 3 Electrician exploatare joasă tensiune, domeniul de  pregătire de bază fiind ELECTRIC

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi sau în învățământul seral  și să obțină astfel o calificare de nivel 4 -Tehnician în instalații electrice. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

 

Competențe dobândite de elevi

 • realizează lucrări de întreținere ale mașinilor, aparatelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune

 • execută instalații pentru alimentarea mașinilor electrice

 • asigură întreținerea și exploatarea echipamentelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune

 • Remediază defectele echipamentelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune și execută circuite de protecție

 

Avantaje

 • Bursă lunară de 400 lei ( 200 lei acordați de Ministerul Educației Naționale și 200 lei acordați de agentul economic partener la care elevul va fi repartizat și unde va efectua practica de specialitate) pe tot parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de situația financiară a familiei elevului.

 • după absolvire, elevii se vor putea angaja în firmele unde au efectuat practica sau în cadrul altor firme.

Atuurile noastre

 • școală cu tradiție  în domeniul electric, în special legat de aplicații în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor cu profil electric din județ.
 • cadre didactice, ingineri  cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: 
  • laborator de electrotehnică, dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, etc.
  • atelier școlar bine dotat
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul electric, unde elevii pot efectua practica comasată:

 Agenții economici parteneri de practică ce vor susține financiar elevii

    

 

  

Înscriere  

 • înscrierea în prima etapă a admiterii se face pe baza fişei de înscriere eliberată de  școala gimnazială de unde provine elevul, în perioada 1  -  5 iulie 2024. Această fișă completată și semnată de elev și părinte se va depune în aceeași perioadă  la secretariatul liceului nostru. Codul  opțiunii este  567.
 • a doua etapă de admitere se desfășoară în 2 și 5 august 2024 (eliberarea și depunerea fișelor de înscriere).
 • informații suplimentare la telefon 0350.401.693

 

Învățământ profesional de 3 ani - Domeniul Electric - Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice

Învățământ profesional de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

Anul școlar 2024-2025

Domeniul: Electric, Calificarea:  Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice

24  locuri

 Codul  opțiunii : 570

 În parteneriat cu 

         CEZ Group     

 

 

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 3 Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice, domeniul de  pregătire de bază fiind ELECTRIC

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi sau în învățământul seral  și să obțină astfel o calificare de nivel 4 -Tehnician în instalații electrice. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

 

Această calificare dezvoltă abilităţi şi atitudini care permit:

 • realizarea, montarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor electrice din centrale, staţii şi reţele electrice
 • exploatarea, întreţinerea şi executarea de lucrări de reparaţii specifice acestor echipamente şi instalaţii electrice, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor
 • asumarea responsabilităţilor şi rolurilor care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut.

Absolventul acestei calificări trebuie să aibă capacitatea de a se adapta la mediul de lucru din subteran, să poată lucra în echipă, să respecte procedurile de lucru, să comunice ușor, să-și asume răspunderea și să aibă competențe practice, de execuție.

 

Avantaje

 • Ministerul Educației și Cercetării oferă tuturor elevilor înscriși la școala profesională o bursă lunară de 200 RON, pe tot parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de situația financiară a familiei elevului. 
 • Primii 5 elevi din fiecare clasă vor obține suplimentar, în baza unor criterii de performanță, burse lunare a câte 200 lei/ lună acordate de Distribuție Oltenia.
 • Elevii vor efectua practica în cadrul companiei Distribuție Oltenia, vor avea acces la echipamente si aparatură de specialitate, vor dobândi cunoștințe aplicate, sub îndrumarea mentorilor Distribuție Oltenia.
 • Ateliere de dezvoltare personală pentru a vă îmbunătăți abilitățile de comunicare și de relaționare în cadrul unei echipe și care vă învață cum să puneți în aplicare inițiative pentru liceul tău.
 • După finalizarea studiilor, absolvenții vor intra în programul de internship plătit Electrician Junior, urmând ca după 6 luni, la finalizarea acestuia, absolvenții să fie direcționați către posturile disponibile în cadrul companiei Distribuție Oltenia.
 • Tabere pentru bursieri.

 

Atuurile noastre

 • școală cu tradiție  în domeniul electric ; mii de absolvenți angajați ai firmelor cu profil electric din județ.
 • cadre didactice, ingineri  cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: 
  • laborator de electrotehnică, dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, etc.
  • atelier școlar bine dotat
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul electric, unde elevii pot efectua practica comasată:

  Înscriere  

 • înscrierea în prima etapă a admiterii se face pe baza fişei de înscriere eliberată de  școala gimnazială de unde provine elevul, în perioada 1 - 5 iulie 2024. Această fișă completată și semnată de elev și părinte se va depune în aceeași perioadă  la secretariatul liceului nostru. Codul opțiunii este 570.
 • a doua etapă de admitere se desfășoară în 2 și 5 august 2024 (eliberarea și depunerea fișelor de înscriere).
 • informații suplimentare la telefon 0350.401.693

 

Rezultate Olimpiada Judeteana Matematica 2018

Rezultate 10 martie 2018

Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

 

Admiterea în clasa a XI-a liceu - seral , anul școlar 2024-2025

Domeniul: Mecanică

Calificarea:  Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

 

Pentru anul școlar 2023-2024, liceul nostru oferă absolvenților școlilor profesionale (3 ani) sau de arte și meserii plus anul de completare (în total 3 ani), sau absolvenților de 10 clase de liceu, indiferent de calificarea obținută, care la data de 09.09.2024 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani, posibilitatea să-și continue studiile în cadrul clasei a XI-a de învățământ liceal - seral.

 

Calificarea asigură absolventului cunoştinţele teoretice şi practice necesare realizării operaţiilor de analiză, planificare, organizare, coordonare şi control al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii specifice domeniului mecanic.

Tehnicienii mecanici pentru întreţinere şi reparaţii, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în activitatea de construcţii maşini:

 • concepţie, construcţie, montaj, utilizare, întreţinere şi reparaţii maşini, motoare și instalații mecanice;
 • asigură funcţionarea maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor;
 • asamblează maşini, motoare si instalaţii mecanice, potrivit schemelor stabilite;
 • estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricaţiei;
 • asigură controlul tehnic al fabricaţiei, al exploatării, întreţinerii şi reparaţiei maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor; identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii;
 • aplică procedurile de calitate;
 • aplică prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă ;
 • aplică normele de protecţie a mediului.

 

 Avantaje

 • durata studiilor este de 2 ani și jumătate (5 semestre).
 • orele de curs vor fi programate după amiază, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile
 • numărul de ore săptămânale este  redus (20 -22 ore/săptămână).
 • numărul mare de ore destinate pregătirii teoretice și practice de specialitate (peste jumătate începând cu clasa a XII-a
 • calificarea oferită este foarte cerută pe piața muncii și oferă satisfacții financiare importante.

Atuurile noastre

 • cadre didactice, ingineri  cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: 
  • cabinet de  desen tehnic, dotat cu mese speciale pentru desen, tablă interactivă, 1 calculator la care este conectat un plotter ce permite tipărirea desenelor realizate pe foi de format mare; 
  • cabinet de mecanică dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, materiale didactice moderne.
  • atelier de mecanică renovat recent  și dotat cu aparatură și tehnică modernă.
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul Mecanic, unde elevii pot efectua practica comasată.

 

Cine se poate înscrie

 • absolvenții școlilor profesionale (3 ani) sau de arte și meserii plus anul de completare (în total 3 ani), sau absolvenților de 10 clase de liceu, indiferent de calificarea obținută, care la data de 09.09.2024 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani

Înscriere 

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693
 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastră!

 

Agenți economici parteneri

 

 • WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING S.A. RM. VÂLCEA (fost HERVIL)

 • S.C. SISTEMPLAST S.A.  Rm. Vâlcea (platforma OLTCHIM)

 • S.S.H. HIDROSERV S.A, Sucursala Rm. Vâlcea

 

 

 

 

 

Analist programator

Admiterea în învățământul postliceal fără taxă

 

2 CLASE (56 de locuri) - domeniul INFORMATICĂ, calificarea Analist programator

 

 

Pentru anul școlar 2024-2025, liceul nostru oferă absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, posibilitatea să urmeze cursuri postliceale fără taxă.

 Absolventul învăţământului postliceal cu specialitatea Analist programator va fi capabil să utilizeze tehnologiile informatice şi ale comunicațiilor pentru conceperea, proiectarea, elaborarea, testarea, implementarea şi dezvoltarea sistemelor informatice, a programelor şi a documentaţiei tehnice aferente.

 

 Avantaje

 • durata studiilor este de 1 an și jumătate (3 semestre).
 • orele de curs vor fi programate după amiază, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile
 • numărul de ore săptămânale este  redus.
 • orele sunt destinate în principal pregătirii teoretice și practice de specialitate
 • domeniul INFORMATICĂ este în continuă expansiune în România, iar specialiștii în acest domeniu sunt foarte căutați.
 • absolvenții  se pot angaja în instituții publice și private ca programatori aplicații desktop sau pentru mobile, programatori web, webdesigneri, informaticieni, administratori de sisteme informatice, administrator baze de date, etc.
 • competențele dobândite sunt deosebit de utile celor ce doresc să-și continue studiile în cadrul facultăților teoretice și tehnice din domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, Automatică,  Informatică, Cibernetică.

 

Atuurile noastre

 • cadre didactice  cu pregătire teoretică și practică deosebită, cu experiență în proiectarea sistemelor informatice de gestiune a bazelor de date și a sistemelor informatice pentru web.

 • bază materială adecvată: 

   • două laboratoare de informatică dotate cu tehnică de calcul de ultimă generaţie, videoproiector şi imprimantă laser. Laboratoarele sunt conectate la Internet de mare viteză (fibră optică) şi permit desfăşurarea lecţiilor interactive asistate de calculator prin sistemul AEL.

   • cursuri online disponibile pe site-ul școlii

   • echipamente IT (calculatoare, echipamente de rețea, imprimante, truse de rețelistică, echipamente de măsură și control)  ce sunt utilizate de elevi în cadrul  orelor pentru lucrări practice de diagnosticare/depanare/întreținere

 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul Informaticii/IT, unde elevii pot efectua practica

Cine se poate înscrie

 • absolvenți de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, fără limită de vârstă.

Înscriere 

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693
 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastră!

 

 Discipline studiate în anul I - 2 semestre

Modulul I: Comunicare profesionala in limba moderna - Limba engleză

Modulul II: Comunicare profesională

Modulul III: Managementul calității

Modulul IV: Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare

Modulul V: Proiectarea algoritmilor

Modulul VI: Limbaje de programare

Modulul VII: Programare modulară

Modulul VIII: Metode şi tehnici clasice de programare

Modulul IX: Programarea orientată obiect

Modulul X: Conceperea produselor multimedia

Modulul XI: Crearea site-urilor Web

Modulul XII: Baze de date

 

Discipline studiate în anul II - 1 semestru

Modulul I: Modelarea sistemelor informatice

Modulul II: Proiectarea sistemelor informatice

Modulul III: Implementarea sistemelor informatice

Modulul IV: Managementul proiectelor

Învățământ profesional de 3 ani - Domeniul Electric - Electrician în construcții

Învățământ profesional de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

Anul școlar 2019-2020

Domeniul: ElectricCalificarea:  Electrician constructor

14 locuri

 

 

  

 

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 3 Electrician constructor, domeniul de  pregătire de bază fiind ELECTRIC

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi sau în învățământul seral  și să obțină astfel o calificare de nivel 4 -Tehnician în instalații electrice. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

 

Competențe dobândite de elevi

 • realizează întreaga gama de lucrări electrice de joasă şi medie tensiune în instalaţii industriale, civile, de uz casnic si gospodăresc;

 •  se ocupă cu pozarea şi conexarea cablurilor de tensiune precum şi a celor de comandă, control şi semnalizare;

 • execută montajul echipamentelor electrice, parte din instalaţiile menţionate mai sus;

 • realizează conexiunile cablurilor şi conductoarelor în doze şi la echipamentele electrice;

 • verifică şi pune în funcţiune instalaţiile electrice realizate.

 

Avantaje

 • Ministerul Educației Naționale oferă tuturor elevilor înscriși la școala profesională o bursă lunară de 200 RON, pe tot parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de situația financiară a familiei elevului. 
 • după absolvire, elevii se pot angaja în instituții publice sau firme private ca electrician în construcții, electrician de întreținere și reparații, electrician montare și reparații aparate electrice de protecție, relee, automatizare, etc.
 • elevii vor efectua practică în atelierul școlii și în firmele de profil din județ cu care școala noastră are contract de efectuare a practicii. Cei mai buni dintre elevi pot primi burse acordate de aceste firme și pot fi selectați din timpul școlii în vederea angajării.

Atuurile noastre

 • școală cu tradiție  în domeniul electric, în special legat de aplicații în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor cu profil electric din județ.
 • cadre didactice, ingineri  cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: 
  • laborator de electrotehnică, dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, etc.
  • atelier școlar bine dotat
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul electric, unde elevii pot efectua practica comasată:

 

PARTENERI:

 

 

S.C. SISTEMPLAST S.A. - platforma OLTCHIM

  

Înscriere  

 • înscrierea în prima etapă a admiterii se face pe baza fişei de înscriere eliberată de  școala gimnazială de unde provine elevul, în perioada 24-26 iunie 2019. Această fișă completată și semnată de elev și părinte se va depune în aceeași perioadă  la secretariatul liceului nostru.
 • a doua etapă de admitere se desfășoară în perioada 22 – 24 iulie 2019 (eliberarea și depunerea fișelor de înscriere).
 • informații suplimentare la telefon 0350.401.693

 

Învățământ profesional de 3 ani - Domeniul Mecanică -Mecanic utilaje

Admiterea în învățământul profesional de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

 Anul școlar 2019 - 2020

Domeniul: Mecanică, calificarea:  Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie

 14 locuri

 

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de  nivel III Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie, domeniul de  pregătire de bază fiind MECANICĂ

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi sau seral cu durata de 2 ani și să obțină o calificare de nivel IV. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

  Avantaje:

 • Ministerul Educației Naționale oferă tuturor elevilor înscriși la școala profesională o bursă lunară de 200 RON, pe tot parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de situația financiară a familiei elevului. Elevii ce provin din familii cu o situație materială precară pot solicita și obține suplimentar bursă socială sau bursa Bani de liceu.
 • după absolvire, elevii se pot angaja în instituții publice sau firme private.
 • elevii vor efectua practică în atelierul școlii și la firmele de profil din județ cu care școala noastră are contract de efectuare a practicii. Cei mai buni dintre elevi pot primi burse acordate de aceste firme și pot fi selectați din timpul școlii în vederea angajării.

Competențe dobândite de elevi

Calificarea "Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie" asigură absolventului competenţe specifice activităţilor de mentenanţă a subansamblurilor maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, asigurând dobândirea unor abilităţi, cunoştinţe şi deprinderi pentru a executa lucrări de montare, punere în funcţiune, revizie, întreţinere şi reparare a maşinilor, utilajelor şi echipamentelor industriale.

Mecanicul pentru utilaje şi instalaţii în industrie:

 •  îşi desfăşoară activitatea în ateliere specializate în reparaţii de maşini unelte, utilaje sau instalaţii industriale sau în locul în care maşinile unelte, utilajele sau instalaţiile industriale lucrează în mod normal şi necesită reparaţii sau revizii pe loc, ca urmare a defectării lor;
 • execută lucrări de întreţinere curentă şi înlăturarea tuturor dereglărilor şi defecţiunilor apărute în timpul funcţionării, controlează periodic exploatarea corectă a maşinilor şi utilajelor în scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale;
 • este capabil să primească şi să transmită informaţii de specialitate, să lucreze în echipă, să respecte regulile de prevenire a riscurilor profesionale de sănătate şi securitate în muncă, să respecte regulile de protecţia mediului şi să ştie să acţioneze în situaţii de urgenţă;
 • respectă normele de calitate în procesul de întreţinere şi reparare a subansamblurilor maşinilor unelte, utilajelor sau instalaţiilor industriale.

Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupaţiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:

 •  723307- Mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale;
 • 723309- Mecanic maşini agricole ;
 • 723302- Mecanic utilaj;
 • 721424- Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale ;
 • 721411- Lăcătuş-montator;
 • 721501- Mecanic montator instalaţii cu cablu în silvicultură şi exploatări forestiere;
 • 723305- Ungător-gresor;
 • 821101- Lăcătuş montator pentru utilaje industriale de construcții și agricole:

 

 Atuurile noastre

 • școală cu tradiție  în domeniu; mii de absolvenți angajați ai firmelor cu profil din județ.
 • cadre didactice, ingineri  cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: 
  • laborator de mecanică  dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, etc.
  • atelier școlar bine dotat
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniu, unde elevii pot efectua practica comasată

 

Agenți economici parteneri

 • WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING S.A. RM. VÂLCEA (fost HERVIL)

 • S.C. SISTEMPLAST S.A.  Rm. Vâlcea (platforma OLTCHIM)

 • S.S.H. HIDROSERV S.A, Sucursala Rm. Vâlcea

 

 

Cine se poate înscrie

 • absolvenții clasei  a VIII-a, promoția 2019.

Înscriere 

 • înscrierea în prima etapă a admiterii se face pe baza fişei de înscriere eliberată de  școala gimnazială de unde provine elevul, în perioada 24-26 iunie 2019. Această fișă completată și semnată de elev și părinte se va depune în aceeași perioadă  la secretariatul liceului nostru.
 • a doua etapă de admitere se desfășoară în perioada 22 – 24 iulie 2019 (eliberarea și depunerea fișelor de înscriere).
 • informații suplimentare la telefon 0350.401.693

 

 

Învățământ profesional de 3 ani - Domeniul Construcții

Învățământul profesional de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

Anul școlar 2018-2019

14 locuri 

Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice

Calificarea Zugrav – Ipsosar – Vopsitor – Tapetar 

 

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel III Zugrav – Ipsosar – Vopsitor – Tapetar  domeniul de  pregătire de bază fiind Construcții, instalații și lucrări publice

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi cu durata de 2 ani și să obțină o calificare de nivel IV. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

 

Competențe dobândite de elevi

Zugravul, ipsosar, tapetar, vopsitor este muncitorul în construcţii, a cărui activitate se compune din realizarea finisajelor.

 Cele mai importante competenţe profesionale dobândite sunt:

 • identificarea materialelor de bază, folosite la lucrările de zugrăveli ipsosării, tapetări si vopsitorii;
 • utilizarea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor simple, manuale şi mecanizate;
 • respectarea NTSM şi PSI;
 • pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli si vopsitorii simple;
 • pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli/vopsitorii de calitate superioară;
 • prepararea soluţiilor simple de lucru;
 • aplicarea si prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale;
 • executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale;
 • executarea lucrărilor complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei;
 • efectuarea lucrărilor de tapetări;
 • efectuarea lucrărilor de ipsosării.

 

Avantaje

 • Ministerul Educației Naționale oferă tuturor elevilor înscriși la școala profesională o bursă lunară de 200 RON, pe tot parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de situația financiară a familiei elevului. 
 • elevii vor efectua practică în atelierul școlii și în firmele de profil din județ cu care școala noastră are contract de efectuare a practicii. Cei mai buni dintre elevi pot primi burse acordate de aceste firme și pot fi selectați din timpul școlii în vederea angajării.

Atuurile noastre

 • singura școală din județ cu tradiție  în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor de construcții.
 • cadre didactice, ingineri și subingineri cu pregătire teoretică și practică deosebită, colaboratori ai firmelor de construcții din județ
 • bază materială adecvată: laborator de construcții și desen tehnic, dotat cu mese speciale pentru desen, tablă interactivă, 1 calculator la care este conectat un plotter ce permite tipărirea desenelor realizate pe foi de format mare; atelier de construcții complet renovat și dotat.
 • colaborări cu firme de construcții consacrate din județ

Agenți economici parteneri

 

 • S.C. PEGANI CONSTRUCT SRL RM. VÂLCEA
 • S. C. COSTA CONSCTRUCT S.R.L
 • S.C. OK S.R.L

 

Învățământ profesional DUAL de 3 ani - Domeniul Mecanică

Admiterea în învățământul profesional DUAL de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

 Anul școlar 2024 - 2025

Domeniul: Mecanică, calificarea:  Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic

 12 locuri

 Cod opțiune: 501

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de  nivel III Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, domeniul de  pregătire de bază fiind MECANICĂ

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi sau seral cu durata de 2 ani și să obțină o calificare de nivel IV. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

  Avantaje:

 •  Bursă lunară de 400 lei ( 200 lei acordați de Ministerul Educației și Cercetării și 200 lei acordați de agentul economic partener la care elevul va fi repartizat și unde va efectua practica de specialitate) pe tot parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de situația financiară a familiei elevului. 
 • după absolvire, elevii se vor putea  angaja în firmele unde au efectuat practica  sau în cadrul altor firme.

 

Competențe dobândite de elevi

 

Calificarea Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic asigură absolventului capacitatea de a executa operaţii în cadrul tehnologiei de fabricare a componentelor care alcătuiesc utilajele tehnologice şi construcţiile metalice.


Calificarea Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic oferă dobândirea de deprinderi şi abilităţi care permit:

 • execuţia şi asamblarea părţilor componente ale construcţiilor metalice, revizia şi întreţinerea acestora
 • execuţia şi asamblarea utilajelor tehnologice din industria chimică şi din industria materialelor de construcţii
 • aplicarea legislaţiei şi reglementărilor privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor
 • utilizarea limbajului tehnic de specialitate, asumarea responsabilităţilor şi rolurilor care îi revin în echipă
 • dezvoltarea capacitatății de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii.

 

 Atuurile noastre

 • școală cu tradiție  în domeniu; mii de absolvenți angajați ai firmelor cu profil din județ.
 • cadre didactice, ingineri  cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: 
  • laborator de mecanică  dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, etc.
  • atelier școlar bine dotat
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniu, unde elevii pot efectua practica comasată

 

Agenți economici parteneri care vor susține financiar elevii

 

 

 

Cine se poate înscrie

 • absolvenții clasei  a VIII-a, promoția 2024.

Înscriere 

 • înscrierea în prima etapă a admiterii se face pe baza fişei de înscriere eliberată de  școala gimnazială de unde provine elevul, în perioada 1 - 5 iulie 2024. Această fișă completată și semnată de elev și părinte se va depune în aceeași perioadă  la secretariatul liceului nostru. Codul opțiunii este  501.
 • a doua etapă de admitere se desfășoară în 2 și  5 august 2024 (eliberarea și depunerea fișelor de înscriere).
 • informații suplimentare la telefon 0350.401.693

 

Electronică și automatizări

Admiterea în clasa a IX-a liceu - cursuri de zi, anul școlar 2024-2025

 

Domeniul: Electronică - Automatizări

Calificarea:  Tehnician operator tehnică de calcul

  1 clasă - 24 locuri

 Cod opțiune: 162

 

 

 

 La finalul studiilor liceale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel IV Tehnician operator tehnică de calcul, domeniul de  pregătire de bază fiind ELECTRONICĂ - AUTOMATIZĂRI

 

 

Competențe dobândite de elevi

 • Cunoștințe de electronică analogică și digitală, a echipamentelor electrice/electronice și a sistemelor de automatizări
 • Alege configurația optimă a sistemului de calcul (echipamente și programe), în funcție de nevoile reale ale clientului/companiei și de cea mai bună performanță ce poate fi obținută pentru bugetul alocat.
 • Asigură montajul, punerea în funcţiune, întreţinerea şi repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice (imprimantă, scanner, xerox etc), a sistemelor de supraveghere video IP și analogic.
 • Efectuează instalarea, configurarea și administrarea sistemelor de operare Windows și Linux pentru stații și servere și a aplicațiilor specifice cerute de client/companie.
 • Identifică cele mai bune soluții de proiectare a rețelelor de date și de voce ale companiilor; propune soluții de extindere sau de îmbunătățire a performanțelor rețelei.
 • Instalează și configurează echipamente de rețea (hub, switch, router), folosește instrumentar de rețelistică (scule, truse) pentru a construi și testa cablajul rețelei.
 • Instalează şi configurează sisteme de securitate a sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare.
 • Monitorizează performanțele sistemelor de calcul și ale rețelelor de calculatoare, identifică și rezolvă problemele apărute.

 

Avantaje

 • domeniul IT este în continuă expansiune în România, iar specialiștii în acest domeniu sunt foarte căutați.
 • după absolvire, elevii se pot angaja în instituții publice și private ca administratori de sistem,  administratori de rețele de calculatoare, tehnician în firme de vânzări și service calculatoare și  tehnică de birotică, tehnician în firme ce asigură servicii  de televiziune/Internet/telefonie (RDS-RCS, Romtelecom, Akta etc.),  tehnician în firme ce asigură servicii de instalare a sistemelor alarmă și supraveghere, a sistemelor de automatizări, electronist.
 • competențele dobândite sunt deosebit de utile elevilor ce doresc să-și continue studiile în cadrul facultăților tehnice din domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, Automatică, Electronică și Telecomunicații, Informatică.
 • posibilitatea dezvoltării profesionale în cadrul liceului nostru prin urmarea cursurilor postliceale din domeniul Informatică, calificarea Analist programator.

Atuurile noastre

 • cadre didactice, ingineri  cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: 
  • două laboratoare de informatică dotate cu tehnică de calcul de ultimă generaţie, videoproiector şi imprimantă laser. Laboratoarele sunt conectate la Internet de mare viteză (fibră optică) şi permit desfăşurarea lecţiilor interactive asistate de calculator prin sistemul AEL.
  • cursuri online disponibile pe site-ul școlii
  • echipamente IT (calculatoare, echipamente de rețea, imprimante, truse de rețelistică, echipamente de măsură și control)  ce sunt utilizate de elevi în cadrul  orelor pentru lucrări practice de diagnosticare/depanare/întreținere
  • laborator de electrotehnică, dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul IT/Electric / Electronică și automatizări, unde elevii vor efectua orele de practică și care le oferă șansa de a fi selecționați pentru o viitoare angajare

 

        PARTENERI 

 

Infonet Service SRL Rm. Valcea 

 

Cine se poate înscrie

 • absolvenții clasei  a VIII-a, promoția 2024.

Înscriere

 • înscrierea se face prin completarea de către elev/părinte, în fișa de înscriere eliberată de școala de proveniență a elevului, a codului 162 asociat domeniului ELECTRONICĂ - AUTOMATIZĂRI din cadrul Liceului Tehnologic Ferdinand I Rm. Vâlcea.
 • informații suplimentare la telefon 0350.401.693

 

Mecanică - Tehnician proiectant CAD

Admiterea în clasa a IX-a liceu  zi, anul școlar 2024-2025

Domeniul: Mecanică

Calificarea:  Tehnician proiectant CAD

 1 clasă - 24 locuri

 Cod opțiune: 164

 

 La finalul studiilor liceale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 4 Tehnician proiectant CAD, domeniul de  pregătire de bază fiind MECANICĂ

 Avantaje

 • domeniul proiectării asistate de calculator este în continuă expansiune în România, iar specialiștii în acest domeniu sunt foarte căutați.
 • după absolvire, elevii se pot angaja la  firme cu profil mecanic din județ și din țară, dar și ca tehnician proiectant în alte domenii precum construcții și lucrări publice, arhitectură, topografie și cadastru, etc.
 • competențele dobândite sunt deosebit de utile elevilor ce doresc să-și continue studiile în cadrul facultăților tehnice din domeniul Mecanică, Arhitectură, Construcții civile și Industriale, Hidrotehnică, Geodezie, Căi ferate, Drumuri și poduri, etc.

Atuurile noastre

 • cadre didactice, ingineri  cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: 
  • laborator de  desen tehnic, dotat cu mese speciale pentru desen, tablă interactivă, 1 calculator la care este conectat un plotter ce permite tipărirea desenelor realizate pe foi de format mare; 
  • laborator de mecanică dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, materiale didactice moderne.
  • atelier de mecanică renovat recent  și dotat cu aparatură și tehnică modernă.
  • două laboratoare de informatică dotate cu tehnică de calcul de ultimă generaţie, videoproiector şi imprimantă laser, unde elevii vor utiliza softurile de proiectare asistată de calculator Autocad și SolidWorks.
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul Mecanic și al proiectării asistate de calculator, unde elevii pot efectua practica comasată.

 

Agenți economici parteneri

 • WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING S.A. RM. VÂLCEA (fost HERVIL)

 • S.C. SISTEMPLAST S.A.  Rm. Vâlcea (platforma OLTCHIM)

 • S.S.H. HIDROSERV S.A, Sucursala Rm. Vâlcea

 

      

Cine se poate înscrie

 • absolvenții clasei  a VIII-a, promoția 2024.

Înscriere

 • înscrierea se face prin completarea de către elev/părinte, în fișa de înscriere eliberată de școala de proveniență a elevului, a codului opțiunii 164  asociat domeniului MECANICĂ, calificarea Tehnician proiectant CAD din cadrul Liceului Tehnologic Ferdinand I Rm. Vâlcea.
 • informații suplimentare la telefon 0350.401.693

 

 

 

 

 

 

Seral - clasa a XI-a

Admiterea în clasa a XI-a seral

 

În anul școlar 2015-2016, liceul nostru oferă absolvenților de școală profesională (3 ani)  sau de școală de arte și meserii plus anul de completare (în total 3 ani), indiferent de calificarea obținută, care la data de 14.09.2015 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani, posibilitatea să-și continue studiile în cadrul clasei a XI-a de învățământ liceal - seral.

 

La finalul studiilor liceale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel III Tehnician în construcții și lucrări publice, domeniul de  pregătire de bază fiind CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE. De asemenea, vor putea susține și promova examenul de bacalaureat.

 

Avantaje

 • durata studiilor este de 2 ani și jumătate (5 semestre).
 • orele de curs vor fi programate după amiază, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile
 • numărul de ore săptămânale este  redus (20 -22 ore/săptămână).
 • numărul mare de ore destinate pregătirii teoretice și practice de specialitate (peste jumătate începând cu clasa a XII-a)
 • calificarea oferită este foarte cerută pe piața muncii și oferă satisfacții financiare importante.

Atuurile noastre:

 • singura școală din județe cu tradiție  în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor de construcții.
 • cadre didactice, ingineri și subingineri cu pregătire teoretică și practică deosebită, colaboratori ai firmelor de construcții din județ
 • bază materială adecvată: laborator de construcții și desen tehnic, dotat cu mese speciale pentru desen, tablă interactivă, 1 calculator la care este conectat un plotter ce permite tipărirea desenelor realizate pe foi de format mare; atelier de construcții complet renovat și dotat.
 • colaborări cu firme de construcții consacrate din județ

Cine se poate înscrie

 • absolvenții de școală profesională (3 ani)  sau de școală de arte și meserii plus anul de completare (în total 3 ani), indiferent de calificarea obținută anterior, care la data de 14.09.2015 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani.

Înscriere

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693
 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastră!

Construcții și lucrări publice

Admiterea în clasa a XI-a liceu - seral , anul școlar 2019-2020

1 clasă - 28 locuri

 

Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Calificarea:  Tehnician în construcţii şi lucrări publice

 

 La finalul studiilor liceale, absolvenții dobândesc calificarea de nivel 4 Tehnician în construcții și lucrări publice, domeniul de  pregătire de bază fiind CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

 

Competențe dobândite de elevi

 • Comunicare în limba oficială
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Competența de bază în matematică, stiință şi tehnologie
 • Competențe informatice
 • Competența de a învăța
 • Competențe sociale şi civice
 • Competențe antreprenoriale
 • Competențe de exprimare culturală
 • Managementul calității
 • Legislația în construcții și instalații
 • Întocmirea documentației tehnico – economice în construcții și instalații
 • Organizarea lucrărilor de construcții și instalații
 • Elemente generale de construcții și lucrări publice
 • Planuri de construcții și lucrări publice
 • Elemente de proiectare în construcții și lucrări publice
 • Calitatea în construcții și lucrări publice
 • Măsurători în construcții și lucrări publice
 • Devize și gestionarea lucrărilor în construcții și lucrări publice
 • Coordonarea proceselor tehnologice de execuție în construcții și lucrări publice

 Avantaje

 • calificarea oferită este foarte cerută pe piața muncii din România și din Europa , și oferă satisfacții financiare importante.
 • calificarea este recunoscută la nivelul Uniunii Europene
 • numărul mare de ore destinate pregătirii teoretice și practice de specialitate (aproape jumătate începând cu clasa a XI-a)
 • competențele dobândite sunt deosebit de utile elevilor ce doresc să-și continue studiile în cadrul facultăților tehnice din domeniul construcțiilor civile și industriale, arhitectură, hidrotehnică, instalații etc.

Atuurile noastre

 • singura școală din județ cu tradiție  în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor de construcții.
 • cadre didactice, ingineri și subingineri cu pregătire teoretică și practică deosebită, colaboratori ai firmelor de construcții din județ
 • bază materială adecvată: laborator de construcții și desen tehnic, dotat cu mese speciale pentru desen, tablă interactivă, 1 calculator la care este conectat un plotter ce permite tipărirea desenelor realizate pe foi de format mare; atelier de construcții complet renovat și dotat.
 • colaborări cu firme de construcții consacrate din județ

 

Cine se poate înscrie

 

 • absolvenții școlilor profesionale (3 ani) sau de arte și meserii plus anul de completare (în total 3 ani), sau absolvenților de 10 clase de liceu, indiferent de calificarea obținută, care la data de 09.09.2019 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani

 

Înscriere 

 

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693
 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastră!

 

Seral clasa a IX-a - Științele naturii

Admiterea în clasa a IX-a seral 

Filiera teoretică, profilul real, specializarea Științele Naturii

 

În anul școlar 2015-2016, liceul nostru oferă absolvenților de gimnaziu care la data de 14.09.2015 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani, posibilitatea să-și continue studiile în cadrul clasei a IX-a de învățământ liceal - seral.

 La finalul studiilor liceale elevii vor putea susține și promova examenul de bacalaureat.

 

Specificul specializării 

 • orientarea prioritară a educaţiei spre observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, spre înțelegerea impactului reciproc între mediu şi activităţile umane;
 • investigarea şi interpretarea interdependențelor în și între sisteme biologice, fizice şi chimice 
 • accent deosebit pe aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite în orele de teorie, prin studiu în laboratoare de profil, modern utilate;
 • formarea unui comportament activ şi responsabil în domeniul protecţiei mediului, a unui stil de viaţă sănătos.

 

Discipline studiate:

 •  disciplinele prioritare în acestă specializare aparţin ariei curriculare Matematică şi ştiințe ale naturii: matematică, fizică, chimie, biologie. 
 • disciplinele înrudite specializării aparţin ariei curriculare Tehnologii: tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC), informatică.
 • alte discipline studiate : Limba şi literatura română ; două limbi moderne: Engleză, Franceză; Istoria şi Geografia, Logică și argumentare, Economie, Filosofie, Religie.

 

Avantaje

 • orele de curs vor fi programate după amiază, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile
 • numărul de ore săptămânale este  redus (20 -22 ore/săptămână).
 • numărul mare de ore destinate pregătirii teoretice și practice de specialitate 
 • specializarea deschide oportunități de continuare a studiilor în domenii atractive: medicină, inginerie, economie, științe, etc.

Atuurile noastre:

 • cadre didactice cu experiență didactică și pedagogică bogată, preocupate permanent de perfecționare (master postuniversitar, studii aprofundate, doctorat)
 • bază materială deosebită: 
  • Laborator de chimie complet modernizat, dotat cu laptop şi videoproiector, instrumentar specific
  • Laborator de biologie dotat cu laptop şi videoproiector
  • Laborator de fizică dotat cu laptop și videoproiector, truse didactice ce permit studiul unor fenomene fizice.
  • Două laboratoare de informatică dotate cu tehnică de calcul de ultimă generaţie, videoproiector şi imprimantă laser. Laboratoarele sunt conectate la Internet de mare viteză (fibră optică) şi permit desfăşurarea lecţiilor interactive asistate de calculator prin sistemul AEL.
  • Cabinete moderne

 

Cine se poate înscrie

 • absolvenți de 8 clase care nu și-au continuat studiile, care la data de 14.09.2015 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani.

Înscriere

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693
 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastra!

Seral clasa a IX-a - Matematică - informatică

Admiterea în clasa a IX-a seral 

Filiera teoretică, profilul real, specializarea Matematică - informatică

 

Pentru anul școlar 2024-2025, liceul nostru oferă absolvenților de gimnaziu care la data de 09.09.2024 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani, posibilitatea să-și continue studiile în cadrul clasei a IX-a de învățământ liceal - seral.

 La finalul studiilor liceale elevii vor putea susține și promova examenul de bacalaureat.

 

Specificul specializării 

 • aplicarea instrumentelor oferite de matematică în informatică şi în abordarea diverselor domenii ale ştiinţei şi tehnicii;
 • orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional;
 • formarea capacităţii de a aplica metode şi concepte ale informaticii în diverse domenii;
 • formarea competenţelor necesare pentru obţinerea unui certificat de asistent analist programator.

 

Discipline studiate:

 • Disciplinele prioritare în acestă specializare sunt matematica, din aria auriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii, şi Informatica, din aria curriculară Tehnologii (informatică, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor).

 • Disciplinele înrudite specializării sunt chimie, biologie, fizică, din aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii.

 • Disciplinele specifice profilului umanist studiate la această specializare aparţin ariilor auriculare Limbă şi comunicare (limba şi literatura română - disciplină obligatorie la examenul de Bacalaureat; două limbi moderne: engleză, franceză), Om şi societate (logică şi argumentare clasa a IX-a; psihologie - clasa a X-a; economie - clasa a Xl-a; filosofie - clasa a X-a şi Arte (educaţie muzicală, educaţie vizuală).

 • Discipline comune celor două profiluri:  educaţie antreprenorială, consiliere şi orientare.

Avantaje

 • orele de curs vor fi programate după amiază, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile

 • numărul de ore săptămânale este  redus (20 -22 ore/săptămână).

 • numărul mare de ore destinate pregătirii teoretice și practice de specialitate 

 • specializarea deschide oportunități de continuare a studiilor în domenii atractive: informatică, inginerie, economie, științe, etc.

Atuurile noastre:

 • cadre didactice cu experiență didactică și pedagogică bogată, preocupate permanent de perfecționare (master postuniversitar, studii aprofundate

 • bază materială adecvată: 

  • două laboratoare de informatică dotate cu tehnică de calcul de ultimă generaţie, videoproiector şi imprimantă laser. Laboratoarele sunt conectate la Internet de mare viteză (fibră optică) şi permit desfăşurarea lecţiilor interactive asistate de calculator prin sistemul AEL.

  • cursuri online disponibile pe site-ul școlii

  • echipamente IT (calculatoare, echipamente de rețea, imprimante, truse de rețelistică, echipamente de măsură și control)  ce sunt utilizate de elevi în cadrul  orelor pentru lucrări practice de diagnosticare/depanare/întreținere

 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul Informaticii/IT

 

Cine se poate înscrie

 • absolvenți de 8 clase care nu și-au continuat studiile și care la data de 09.09.2024 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani.

Înscriere

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693

 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastră!

Seral clasa a XI-a - Științele naturii

Admiterea în clasa a XI-a seral 

Filiera teoretică, profilul real, specializarea Științele Naturii

 

În anul școlar 2016-2017, liceul nostru oferă absolvenților de gimnaziu care la data de 18.09.2016 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani, posibilitatea să-și continue studiile în cadrul clasei a XI-a de învățământ liceal - seral.

 La finalul studiilor liceale elevii vor putea susține și promova examenul de bacalaureat.

 

Specificul specializării 

 • orientarea prioritară a educaţiei spre observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, spre înțelegerea impactului reciproc între mediu şi activităţile umane;
 • investigarea şi interpretarea interdependențelor în și între sisteme biologice, fizice şi chimice 
 • accent deosebit pe aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite în orele de teorie, prin studiu în laboratoare de profil, modern utilate;
 • formarea unui comportament activ şi responsabil în domeniul protecţiei mediului, a unui stil de viaţă sănătos.

 

Discipline studiate:

 •  disciplinele prioritare în acestă specializare aparţin ariei curriculare Matematică şi ştiințe ale naturii: matematică, fizică, chimie, biologie. 
 • disciplinele înrudite specializării aparţin ariei curriculare Tehnologii: tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC), informatică.
 • alte discipline studiate : Limba şi literatura română ; două limbi moderne: Engleză, Franceză; Istoria şi Geografia, Logică și argumentare, Economie, Filosofie, Religie.

 

Avantaje

 • orele de curs vor fi programate după amiază, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile
 • numărul de ore săptămânale este  redus (20 -22 ore/săptămână).
 • numărul mare de ore destinate pregătirii teoretice și practice de specialitate 
 • specializarea deschide oportunități de continuare a studiilor în domenii atractive: medicină, inginerie, economie, științe, etc.

Atuurile noastre:

 • cadre didactice cu experiență didactică și pedagogică bogată, preocupate permanent de perfecționare (master postuniversitar, studii aprofundate, doctorat)
 • bază materială deosebită: 
  • Laborator de chimie complet modernizat, dotat cu laptop şi videoproiector, instrumentar specific
  • Laborator de biologie dotat cu laptop şi videoproiector
  • Laborator de fizică dotat cu laptop și videoproiector, truse didactice ce permit studiul unor fenomene fizice.
  • Două laboratoare de informatică dotate cu tehnică de calcul de ultimă generaţie, videoproiector şi imprimantă laser. Laboratoarele sunt conectate la Internet de mare viteză (fibră optică) şi permit desfăşurarea lecţiilor interactive asistate de calculator prin sistemul AEL.
  • Cabinete moderne

 

Cine se poate înscrie

 • absolvenții de școală profesională (3 ani) sau de școală de arte și meserii plus anul de completare (în total 3 ani), indiferent de calificarea obținută anterior,  sau liceu - 10 clase,  care la data de 18.09.2016 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani.

Înscriere 

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693
 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastră!

Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani!

 

  Fie ca spiritul Crăciunului şi puritatea Noului An să vă aducă bucurii şi prosperitate, fericire şi noroc, pace-n inimi, gând curat, cadouri sub brad şi oameni dragi aproape!

   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Ferdinand I Rm. Vâlcea urează cadrelor didactice şi elevilor liceului, precum şi tuturor colaboratorilor săi Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani!

 

Crăciun Fericit!

La mulți ani 2014!

Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014

Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014

 

Liceul Tehnologic "Ferdinand I" Rm. Vâlcea va demara, în perioada precizată de Ministerul Educației Naționale,  înscrierea copiilor în  învățământul  primar - clasa pregătitoare.

Cele două clase pregătitoare  vor funcționa în sistem Step by Step în cadrul structurii Școala Gimnazială Nr. 13 Rm. Vâlcea, Str. Nichita Stănescu nr. 1, telefon 0350.800.930.

Școala Gimnazială Nr. 13 dispune de personal didactic calificat pentru clasa pregătitoare, mobilier și materiale didactice adecvate copiilor de această vârstă. Sistemul alternativ Step by Step este o tradiție și un program de succes implementat de școala noastră.

 

Străzi / Adrese arondate Școlii Gimnaziale Nr. 13

 STR I.C. BRĂTIANU, BD. TINERETULUI PÂNĂ LA INTRAREA ÎN PIAȚĂ, STR. OSTROVENI PÂNĂ LA I.L. CARAGIALE, STR. MARIN PREDA, STR. I.L. CARAGIALE, STR. NICHITA STĂNESCU, STR. MARIN SORESCU, STR. NICOLAE IORGA (FARA BL A17/1), ALEEA TEILOR, ALEEA TRANDAFIRILOR, ALEEA GAROAFELOR, ALEEA GLADIOLELOR.

 

Detalii privind proiectul de metodologie și calendarul  privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014, precum și informații utile pentru părinți găsiți aici.

 

 

 

Învățământ postliceal

Admiterea în învățământul postliceal

 

În anul școlar 2016-2017, liceul nostru oferă absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, posibilitatea să urmeze cursuri postliceale fără taxă.

 

 Oferta pentru învățământul postliceal: 

 • 1 CLASĂ - domeniul TRANSPORTURI, calificarea Tehnician electromecanic auto

 

Avantaje

 • durata studiilor este de 1 an și jumătate (3 semestre).
 • orele de curs vor fi programate după amiază, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile
 • numărul de ore săptămânale este  redus.
 • orele sunt destinate în principal pregătirii teoretice și practice de specialitate
 • calificările  oferite sunt  foarte cerute pe piața muncii și oferă satisfacții financiare importante.

Atuurile noastre:

 • rezultate foarte bune obținute de elevii noștri la concursurile pe meserii.
 • cadre didactice - ingineri și maiștri cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: laborator de mecanică, laborator de desen tehnic, laborator de electronică și electrotehnică, toate dotate cu material didactic, mese speciale pentru desen, videoproiectoare, calculatoare; atelier de mecanică și electrotehnică complet renovat și dotat corespunzător.
 • colaborări cu firme din domeniul mecanic și cu service-uri auto din municipiu.

Cine se poate înscrie

 • absolvenți de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, fără limită de vârstă.

Înscriere

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693
 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastră!

Seral - clasa a IX-a

Admiterea în clasa a IX-a seral

 

Începând cu anul școlar 2013-2014, liceul nostru oferă absolvenților de gimnaziu care la data de 16.09.2013 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani, posibilitatea să-și continue studiile în cadrul clasei a IX-a de învățământ liceal - seral.

 

La finalul studiilor liceale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel III Tehnician în construcții și lucrări publice, domeniul de  pregătire de bază fiind CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE. De asemenea, vor putea susține și promova examenul de bacalaureat.


Avantaje

 • orele de curs vor fi programate după amiază, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile
 • numărul de ore săptămânale este  redus (20 -22 ore/săptămână).
 • numărul mare de ore destinate pregătirii teoretice și practice de specialitate (peste jumătate începând cu clasa a XII-a)
 • calificarea oferită este foarte cerută pe piața muncii și oferă satisfacții financiare importante.

Atuurile noastre:

 • singura școală din județe cu tradiție  în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor de construcții.
 • cadre didactice, ingineri și subingineri cu pregătire teoretică și practică deosebite, colaboratori ai firmelor de construcții din județ
 • bază materială deosebită: laborator de construcții și desen tehnic, dotat cu mese speciale pentru desen, tablă interactivă, 1 calculator la care este conectat un plotter ce permite tipărirea desenelor realizate pe foi de format mare; atelier de construcții complet renovat și dotat.
 • colaborări cu firme de construcții consacrate din județ

Cine se poate înscrie

 • absolvenți de 8 clase care nu și-au continuat studiile, care la data de 16.09.2013 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani.

Înscriere

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693
 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastra!

Seral - clasa a IX-a Electric

Admiterea în clasa a IX-a seral

 

În anul școlar 2016 - 2017, liceul nostru oferă absolvenților de gimnaziu care la data de 18.09.2016 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani, posibilitatea să-și continue studiile în cadrul clasei a IX-a de învățământ liceal - seral.

 

La finalul studiilor liceale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel IV Tehnician în instalații electrice, domeniul de  pregătire de bază fiind  ELECTRIC. De asemenea, vor putea susține și promova examenul de bacalaureat.

 

Avantaje

 • orele de curs vor fi programate după amiază, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile
 • numărul de ore săptămânale este  redus (20 -22 ore/săptămână).
 • numărul mare de ore destinate pregătirii teoretice și practice de specialitate (peste jumătate începând cu clasa a XII-a)
 • calificarea oferită este foarte cerută pe piața muncii și oferă satisfacții financiare importante.

Atuurile noastre:

 • școală cu tradiție în domeniul electric, în special legat de aplicații în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor cu profil electric din județ.
 • cadre didactice, ingineri cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată:
  • laborator de electrotehnică, dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, etc.
  • atelier școlar bine dotat
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul electric, unde elevii pot efectua practica comasat

Cine se poate înscrie

 • absolvenți de 8 clase care nu și-au continuat studiile, care la data de 18.09.2016 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani.

Înscriere

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693
 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastră!

Seral - clasa a XI-a Electric

Admiterea în clasa a XI-a liceu - seral , anul școlar 2024-2025

Domeniul: Electric

Calificarea:  Tehnician în instalații electrice

 

Pentru anul școlar 2024-2025, liceul nostru oferă absolvenților școlilor profesionale (3 ani) sau de arte și meserii plus anul de completare (în total 3 ani), sau absolvenților de 10 clase de liceu, indiferent de calificarea obținută, care la data de 09.09.2024 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani, posibilitatea să-și continue studiile în cadrul clasei a XI-a de învățământ liceal - seral.

 La finalul studiilor liceale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 4 Tehnician în instalații electrice, domeniul de  pregătire de bază fiind  ELECTRIC. De asemenea, vor putea susține și promova examenul de bacalaureat.

 

 

Competenţele tehnice specializate permit absolvenţilor să realizeze lucrări de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor electrice de joasă tensiune, să asigure partea de dimensionare a proiectelor de instalaţii electrice şi să exploateze aceste instalaţii.

Cunoştinţele dobândite permit şi desfăşurarea de activităţi specifice staţiilor şi posturilor de transformare aparţinând sistemului de transport şi distribuţie a energiei electrice.

Tehnicienii electricieni:

 • îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcție, funcționare, întreținere și reparare a aparatelor, instalațiilor și sistemelor de distribuție a energiei electrice;
 • asigură funcționarea aparatelor și instalațiilor, testează prototipurile;
 • concep și realizează scheme de montaj ale instalațiilor și circuitelor electrice;
 • contribuie la estimarea cantităților și costurilor de material și a forței de muncă necesare;
 • asigură controlul tehnic al instalațiilor;
 • întrețin sistemele și aparatele electrice în vederea funcționării conform specificațiilor și reglementărilor.

Avantaje

 • orele de curs vor fi programate după amiază, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile
 • numărul de ore săptămânale este  redus (20 -22 ore/săptămână).
 • numărul mare de ore destinate pregătirii teoretice și practice de specialitate (peste jumătate începând cu clasa a XII-a)
 • calificarea oferită este foarte cerută pe piața muncii și oferă satisfacții financiare importante.

Atuurile noastre:

 • școală cu tradiție în domeniul electric, în special legat de aplicații în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor cu profil electric din județ.
 • cadre didactice, ingineri cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată:
  • laborator de electrotehnică, dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, etc.
  • atelier școlar bine dotat
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul electric, unde elevii pot efectua practică de specialitate

 PARTENERI:

 

 

S.C. SISTEMPLAST S.A. - platforma OLTCHIM

 

Cine se poate înscrie

 • absolvenții școlilor profesionale (3 ani) sau de arte și meserii plus anul de completare (în total 3 ani), sau absolvenților de 10 clase de liceu, indiferent de calificarea obținută, care la data de 09.09.2024 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani

Înscriere

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693
 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastră!

Clasa sportivă

 

Admiterea în clasa a IX-a liceu - cursuri de zi, anul școlar 2017-2018

 

Filiera vocațională, profilul Sportiv - mozaic

Calificarea:  Instructor sportiv

 

 

Pentru anul școlar 2017-2018, liceul nostru oferă absolvenților clasei a VIII-a ce sunt interesați să urmeze o carieră sportivă sau doar să se dezvolte fizic și psihic armonios, posibilitatea înscrierii în clasa sportivă tip mozaic (28 locuri) - calificarea Instructor sportiv

 

Informații privind clasa sportivă tip mozaic

 • clasele sportive "mozaic" sunt alcătuite din elevi de la mai multe discipline sportive: fotbal, atletism, handbal, box, judo, haltere etc.

 • pregătirea sportivă teoretică și pregătirea sportivă practică generală se desfășoară în școala noastră, cu profesori de specialitate.

 • pregătirea practică de specialitate a elevilor se va face în cadrul cluburilor sportive școlare sau în structurile sportive la care elevii se pregătesc.

 • elevii ce nu sunt legitimați sau înscriși la cluburi sportive vor fi înscriși de noi la cluburi sportive partenere ale școlii noastre.

 

Avantajele absolvirii unei clase cu profil sportiv

 • la finalizarea liceului ai posibilitatea de a te angaja imediat ca instructor sportiv sau să practici această meserie ca liber profesionist antrenând grupe  de copii/adulți

 • forma fizică și psihică dobândită în antrenamentele sportive, precum și faptul că pe parcursul liceului vei studia intens discipline precum limba și literatura română, limbi străine, istoria, geografia, îți oferă un avantaj în cazul admiterii la școlile de subofițeri sau facultățile de ofițeri de poliție, jandarmi, pompieri, armată.

 • dacă matematica nu este disciplina ta preferată, află că nu vei susține bacalaureatul la această disciplină.

 

Atuurile noastre:

 • bază sportivă de excepție: terenuri sintetice (cu nocturnă) de fotbal, tenis de câmp, baschet; sală de sport modernă, sală de forță și fitness destinată antrenamentelor intensive, mese de tenis de masă, echipament sportiv.
 • cadre didactice cu experiență în formarea sportivilor.

 • preocupări și performanțe importante obținute de elevii noștri la competițiile sportive.

 • experiențe în competițiile naționale: echipă de fotbal a liceului în divizia județeană

 

Cine se poate înscrie

 • absolvenți ai clasei a VIII-a seria curentă, indiferent dacă sunt sau nu legitimați la cluburi sportive

 

Admiterea în clasa cu program sportiv, este condiționată de:

 • existența avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiție eliminatorie
 • susținerea și promovarea probelor de aptitudini sportive cu nota finală minim 7 (șapte) - click pe probele sportive ce se susțin .

 

Calendarul admiterii

Etapa I

 • 18 - 19 mai 2017 - eliberarea anexelor fişelor de înscriere de către școlile generale pentru elevii  care doresc să participe la probe de aptitudini
 • 22 - 23 mai 2017 - înscrierea pentru probele de aptitudini - la sediul liceului nostru
 • 25 mai 2017 ora 9,00 - desfăşurarea probelor de aptitudini - pe baza sportivă a liceului nostru.
 • 29 mai 2017 - afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
 • 3 - 6 iulie 2017 - completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.

 

 Etapa a II-a - pentru absolvenții neînscriși în prima etapă

 • 4 septembrie  2017 - înscrierea pentru probele de aptitudini

 • 5 - 6 septembrie 2017 - desfăşurarea probelor de aptitudini

 • 8  septembrie 2016 - repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare

Acte necesare

 • dosar plic

 • copie carte de identitate a elevului

 • copie certificat de naștere a elevului

 • anexa fişei de înscriere eliberată de către școala de proveniență a elevului

 • cerere tip înscriere – se obține de la liceul nostru

 •  adeverință de la medicul de familie cu mențiunea "Apt pentru înscriere la liceu sportiv"

 

 

Oferta educațională 2018 - 2019

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  A LICEULUI TEHNOLOGIC "FERDINAND I"

Anul şcolar 2018 - 2019

 

 

Forma de învățământ: zi

 

Învățământ liceal - clasa a IX-a

 • 1 clasă (28 elevi) – filiera tehnologică, profilul tehnic, domeniul Electronică  și  Automatizări , calificarea Tehnician operator tehnică de calcul - detalii aici 

   

Învăţământ profesional de 3 ani - clasa a IX-a, cu bursă lunară de 200 lei oferită de ministerul educației

  •  1 clasă (28 elevi)  - filiera tehnologică, profilul tehnic, împărțită astfel:
   • 14 locuri -  domeniul de pregătire de bază Mecanică, calificarea  Mecanic utilaje și instalații în industrie detalii aici 
   • 14 locuri - domeniul de pregătire de bază Construcţii, instalaţii şi lucrări publicecalificarea  Zugrav – Ipsosar – Vopsitor – Tapetar  detalii aici 
     

Învățământ postliceal fără taxă

  • 1 clasă(28 elevi)  – domeniul Informatică, calificarea Analist programator - detalii aici

 

 

Forma de învățământ: seral

 

CLASA a IX-a - ciclul inferior al liceului

 • 1 clasă(28 elevi) – filiera teoretică, profilul real, specializarea Matematică - informaticădetalii aici

CLASA a XI-a - ciclul superior al liceului

  • 1 clasă (28 elevi) – filiera tehnologică, profilul tehnic, domeniul de pregătire de bază MECANICĂ, calificarea Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii detalii aici

Oferta educațională 2019 - 2020

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  A LICEULUI TEHNOLOGIC "FERDINAND I"

Anul şcolar 2019 - 2020

 

 

Forma de învățământ: zi

 

Învățământ liceal - clasa a IX-a

 • 1 clasă (28 elevi) –  domeniul Electronică  și  Automatizări , calificarea Tehnician operator tehnică de calcul - detalii aici 

 

Învăţământ profesional de 3 ani - clasa a IX-a, cu bursă lunară de 200 lei oferită de ministerul educației

  •  1 clasă (28 elevi)  împărțită astfel:
   • 14 locuri -  domeniul Mecanică, calificarea  Mecanic utilaje și instalații în industrie detalii aici
   • 14 locuri -  domeniul Construcții, instalații și lucrări publice, calificarea  Zidar, pietrar, tencuitor detalii aici
  • 1 clasă (28 elevi) -  domeniul  Electric, împărțită astfel:
   • 14 locuri  pentru calificarea  Electrician constructor detalii aici
   • 14 locuri  pentru calificarea  Electrician exploatare joasă tensiunedetalii aici

Învățământ postliceal fără taxă

  • 1 clasă(28 elevi)  – domeniul Informatică, calificarea Analist programator - detalii aici

  

Forma de învățământ: seral

 

CLASA a IX-a - ciclul inferior al liceului

 • 1 clasă(28 elevi) – filiera teoretică, profilul real, specializarea Matematică - informaticădetalii aici

CLASA a XI-a - ciclul superior al liceului

  • 1 clasă (28 elevi) –  domeniul  CONSTRUCȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE, calificarea Tehnician în construcții și lucrări publice  detalii aici

Oferta educațională 2020 - 2021

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  A LICEULUI TEHNOLOGIC "FERDINAND I"

Anul şcolar 2020 - 2021

 

 

Forma de învățământ: zi

 

Învățământ liceal - clasa a IX-a, orar 8 - 14

 • 1 clasă (28 elevi) –  domeniul Mecanică , calificarea Tehnician proiectant CAD - detalii aici - cod opțiune 153

 

Învăţământ profesional DUAL de 3 ani - clasa a IX-a, cu bursă lunară de 400 lei ( 200 lei acordați de stat și 200 lei de agentul partener de practică), orar 8 - 15

  •  1 clasă (29 elevi)  împărțită astfel:
   • 17 locuri -  domeniul Mecanică, calificarea  Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic detalii aici cod opțiune 501
   • 12 locuri -  domeniul Electric, calificarea  Electrician exploatare joasă tensiune detalii aici cod opțiune 567

Învăţământ profesional de 3 ani - clasa a IX-a, cu bursă lunară de 200 lei acordați de stat + 200 lei acordați  de Distribuție Oltenia, la pachet cu alte beneficii ,  orar 8 - 15

  • 1 clasă (28 elevi) -  domeniul  Electric, calificarea  Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice - detalii aici cod opțiune 570

Învățământ postliceal fără taxă , orar 14 - 20

  • 1 clasă (28 elevi)  – domeniul Informatică, calificarea Analist programator - detalii aici

  

Forma de învățământ: seral 

 

CLASA a IX-a - ciclul inferior al liceului ,  orar 15 - 20

 • 1 clasă(28 elevi) – filiera teoretică, profilul real, specializarea Matematică - informaticădetalii aici

CLASA a XI-a - ciclul superior al liceului, orar 15 - 20

  • 1 clasă (28 elevi) –  domeniul  ELECTRIC, calificarea Tehnician în instalații electrice  detalii aici

Oferta educațională 2021 - 2022

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  A LICEULUI TEHNOLOGIC "FERDINAND I"

Anul şcolar 2021 - 2022

 

 

Forma de învățământ: zi

 

Învățământ liceal - clasa a IX-a, orar 8 - 14

 • 1 clasă (24 elevi) –  domeniul Electronică - automatizări, calificarea Tehnician operator tehnică de calcul - detalii aici - cod opțiune 162

 

Învăţământ profesional CLASIC  și DUAL de 3 ani - clasa a IX-a, orar 8 - 15

  •  1 clasă (25 elevi)  împărțită astfel:
   • 13 locuri -  DUAL domeniul Mecanică, calificarea  Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic detalii aicicod opțiune 501 . Se oferă bursă lunară de 400 lei ( 200 lei acordați de stat și 200 lei de agentul partener de practică)
   • 12 locuri - CLASIC  domeniul Electric, calificarea  Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice  detalii aicicod opțiune 570. Se oferă bursă lunară de 200 lei acordați de stat + bursă lunară de performanță 200 lei acordați de Distribuție Oltenia, la pachet cu alte beneficii.

 

Învățământ postliceal fără taxă , orar 14 - 20

  • 1 clasă (28 elevi)  – domeniul Informatică, calificarea Analist programator - detalii aici

  

Forma de învățământ: seral 

 

CLASA a IX-a - ciclul inferior al liceului ,  orar 15 - 20

 • 1 clasă(28 elevi) – filiera teoretică, profilul real, specializarea Matematică - informaticădetalii aici

CLASA a XI-a - ciclul superior al liceului, orar 15 - 20

  • 1 clasă (28 elevi) –  domeniul  MECANIC, calificarea Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații  detalii aici

Oferta educațională 2024 - 2025

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  A LICEULUI TEHNOLOGIC "FERDINAND I"

Anul şcolar 2024 - 2025

 

 

Forma de învățământ: zi

 

Învățământ liceal - clasa a IX-a, orar 8 - 14

 • 1 clasă (24 elevi) –  domeniul Electronică - automatizări, calificarea Tehnician operator tehnică de calcul, cod opțiune 162 - detalii aici 

 • 1 clasă (24 elevi) –  domeniul Mecanic, calificarea Tehnician proiectant CAD, cod opțiune 164 - detalii aici 

 

Învăţământ profesional CLASIC  și DUAL de 3 ani - clasa a IX-a, orar 8 - 15

  •  1 clasă  (24 elevi)  împărțită astfel:
   • 12 locuri  DUAL -   domeniul Mecanică, calificarea  Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic detalii aicicod opțiune 501 . Se oferă bursă lunară de 400 lei ( 200 lei acordați de stat și 200 lei de agentul partener de practică)
   • 12 locuri  DUAL -   domeniul Electric, calificarea  Electrician exploatare joasă tensiune  detalii aicicod opțiune 567. Se oferă bursă lunară de 400 de lei( 200 de lei acordați de stat și 200 de lei de la agentul partener de practică.

 

  • 1 clasă (24 elevi) CLASIC  -   domeniul Electric, calificarea  Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice, cod opțiune 570  detalii aici. Se oferă bursă lunară de 200 lei acordați de stat + bursă lunară de performanță 200 lei acordați de Distribuție Oltenia, la pachet cu alte beneficii.

 

Învățământ postliceal fără taxă , orar 14 - 20

  • 2 clase (56 elevi)  – domeniul Informatică, calificarea Analist programator - detalii aici

  

Forma de învățământ: seral 

 

CLASA a IX-a - ciclul inferior al liceului ,  orar 15 - 20

 • 1 clasă(28 elevi) – filiera teoretică, profilul real, specializarea Matematică - informaticădetalii aici

CLASA a XI-a - ciclul superior al liceului, orar 15 - 20

  • 1 clasă (28 elevi) –  domeniul  MECANIC, calificarea Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații  detalii aici

Prezentarea calificării Tehnician proiectant CAD

Elevii ce vor opta pentru domeniul Mecanică vor obţine la sfârşitul clasei a XII-a calificarea profesională de nivel 4 Tehnician proiectant CAD.

Pentru derularea prezentării utilizaţi controalele de navigare sau efectuaţi click pe imagine.

 

Date de contact Liceul Tehnologic Ferdinand I Rm. Vâlcea

Liceul Tehnologic  "Ferdinand I" Rm. Vâlcea

 

 • Adresa: Aleea Teilor nr. 1, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, cod postal 240077
 • Telefon/fax: 0350.401.693
 • Mobil RDS: 0772.261.259 
 • Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Prezentare Ramnicu Valcea

Râmnicu Vâlcea
Stema Râmnicu Vâlcea
Stema
Râmnicu Vâlcea
Râmnicu Vâlcea
Ţară România
Judeţ Vâlcea
Atestare documentară 1388
Altitudine 240–260 metri
Populaţie (2002) 107.726 locuitori
Site: Primăria Râmnicu Vâlcea (ro)

 

Aşezare geografică

Municipiul Râmnicu Vâlcea se află aşezat pe partea dreaptă a râului Olt, în partea de nord-est a Olteniei. Se găseşte la o altitudine de 240-260 m. Are ca vecinătăţi următoarele localităţi: la est comunele Budeşti şi Blidari, la nord comunele Bujoreni şi Dăeşti, la vest comuna Vlădeşti şi oraşul Ocnele Mari, iar la sud oraşul Băbeni. Poziţia sa geografică determină şi temperatura care aproape mereu este călduroasă, clima fiind temperat continentală. Este un important nod rutier.

Istoric

Oraşul scăldat de apele bătrânului Alutus este o veche aşezare venită din umbra timpului, istoria sa milenară fiind atestată de săpăturile arheologice găsite în cartierele Valea Răii şi Stolniceni. Aici romanii au construit cetăţi (castre) durabile care prin vestigiile lor atestă continuitatea de veacuri a aşezării.
Însă prima atestare documentară a oraşului datează din 4 septembrie 1388, când Mircea cel Bătrân menţiona într-un hrisov că se află în „oraşul domniei...numit Râmnic”.

 

Mircea cel BatranÎn centrul oraşului, se găsesc ruinele curţii domneşti a lui Mircea cel Bătrân, prezenţe materiale vii ale marelui voievod în această aşezare; aici a semnat documentul de atestare a judeţului Vâlcea la 8 ianuarie 1392, fiind primul judeţ atestat documentar. Din vechea şi măreaţa cetate se mai pot vedea astăzi doar zidurile care înconjoară parcul central, numit Mircea cel Bătrân în cinstea voievodului.

Manastirea Cozia - Ctitorie a lui Mircea cel Batran, staţiunea Călimăneşti Căciulata.

 

Sigiliul oraşului datează din 1505 fiind, după cum arată istoricul A. Sacerdoţeanu, „unul dintre cele mai vechi sigilii orăşeneşti din Ţara Românească”.

Că Râmnicu Vâlcea era oraş domnesc, reiese şi dintr-un document al domnitorului primei uniri a provinciilor româneşti, Mihai Viteazul, care numea oraşul astfel:"oraşul domniei mele la Râmnic".
Tot aşa, Matei Basarab menţiona că am fost la preumblere peste Olt la oraşul domniei mele la Râmnic. Sub domnia lui în anul 1643, pe iazul morilor (asanat pe la sfârşitul anilor 1970) se construieşte prima moară de hârtie (fabrică), de către boierii Rudeni.

 

Pe dealul care străjuieşte oraşul în partea de nord, în Cetăţuia construită pe el la 2 ianuarie 1543 este asasinat de către boierii Neagoe şi Drăgan, domnitorul Radu de la Afumaţi.
Cetăţuia, care este un fel de simbol al oraşului, este un mic fort construit prin secolul al XIV-lea sau secolul al XV-lea pentru a păzi reşedinţa olteană a domnilor, scaun obişnuit al Banilor şi a noii episcopii.
Numeroase documente arată că prin oraş au trecut Doamna Chiajna, Constantin Brâncoveanu, tatăl lui Mihai Viteazul Pătraşcu cel Bun, Radu cel Frumos, Radu Paisie.
Ocuparea Olteniei de către austrieci în perioada 1718-1739, implicit şi a oraşului, a dus la incendierea lui şi transformarea în fortăreaţă de apărare.

Radu cel Mare la 1504 înfiinţează la Râmnic o episcopie numită Episcopia Râmnicului - Noul Severin, fapt ce este semnalat şi de Paul de Alep în notele de călătorie ale sale în ţările române. Însă atestarea documentară a acestei episcopii cu titulatura completă datează din timpul lui Mihnea Vodă la 29 decembrie 1590. Construcţia nouă a Episcopiei ridicată la 1639 este distrusă de un incendiu provocat odată cu năvălirea turcilor din 1737. Tot aşa se va întâmpla şi în 1847. Construcţia existentă a fost ridicată între anii 1850- 1856, iar picturile interioare sunt făcute de Gheorghe Tattarăscu, purtând amprenta realismului italian. Noua construcţie este ridicată prin strădania episcopului de Vâlcea Calinic primind denumirea de Catedrala Episcopală „Sfântul Nicolae”.

La Râmnicu Vâlcea, la 1705 Antim Ivireanul, unul dintre cei mai buni tipografi ai vremii, a fost hirotonisit ca episcop cu Sfatul şi cu voia prea luminatului şi învăţatului domn Constantin Brâncoveanu.
În secolul al secolul al XVIII-lea la Râmnic se desfăşura o bogată activitate culturală, datorată cărturarului Antim Ivireanul (1705) care a pus aici bazele unei tipografii în care au fost tipărite mai multe lucrări în limba română. Primele cărţi tipărite au fost Tomul bucuriei şi Antologhion.
Istoricul Nicolae Iorga a denumit Râmnicul capitală a tipografiilor, iar un capitol al "Literaturii române vechi", "Epoca lui Chesarie de Râmnic".
Au ieşit de sub tipar în continuare "Gramatica slavonească" (1755), "Trâmbiţa românească" (1769), ciclul "Mineelor" (1776 -1780), întâia ediţie a "Observaţii sau băgări de seamă asupra regulelor şi orânduelelor gramaticii româneşti" a lui Ienăchiţă Văcărescu (1787) şi multe altele.
Alt important cărturar al Râmnicului, episcopul Damaschin, reuşeşte tot în această perioadă să contribuie la românizarea aproape a tuturor cărţilor, traducând aproape întreaga literatură a timpului. În urma sinodului din 28 noiembrie 1719 ţinut la mănăstirea Horezu (sau Hurezi), episcopul Damaschin propune înfiinţarea a două şcoli: una românească la Râmnic şi una latinească la Craiova.
Tot la Râmnic la începutul secolului al XVIII-lea, s-a deschis o şcoală de artă, mai precis de zugravi sub conducerea lui Ioan Zugravul.

La 29 iulie 1848, în parcul Zăvoi, se intonează pentru prima dată cântecul Deşteaptă-te, române! compus de Anton Pann pe versurile poeziei „Un răsunet” de Andrei Mureşanu, la ceremonialul organizat pentru cinstirea victoriei revoluţiei şi sfinţirea stindardelor libertăţii naţionale. Peste ani, în urma revoluţiei din decembrie 1989, „Deşteaptă-te, române!” a devenit imnul naţional al României.

Anton Pann a fost un membru marcant al comunităţii oraşului. Locuinţa condeierului şi tipografului a fost casa în formă de culă din actuala stradă Ştirbei Vodă, azi Muzeul memorial Anton Pann.

Casa memoriala Anton Pann


Din acest loc, Pann pleca pe drumurile judeţului, către satele care i-au oferit inspiraţia folclorică necesară desăvârşirii operei sale. Anton Pann a fost cel care a pregătit formaţia corală care a intonat pentru prima dată Deşteaptă-tă, române!.
Au mai trecut prin oraş de-a lungul anilor, în diferite călătorii, Grigore Alexandrescu, Alexandru Odobescu, Mihai Eminescu, Alexandru Vlahuţă, iar Ion Luca Caragiale a fost revizor şcolar.

Dezvoltarea socio-culturală-economică a municipiului

Dezvoltarea oraşului este strâns legată de dezvoltarea sa economico-industrială. A fost menţionată existenţa primelor fabrici de hârtie şi a tipografiilor cu o importanţă deosebită în dezvoltarea socio-culturală atât a urbei, cât şi a ţinutului adiacent. Dar acest fapt nu era de ajuns. Oraşul la sfârşit de veac XIX, început de veac XX, cu o populaţie cifrată la circa 7600 locuitori, Râmnicul era cunoscut ca un important centru comercial şi manufacturier. Astfel, se găseau aici mai multe fabrici de cărămidă, de ţigle şi teracotă, fabrici de paste făinoase, mori pentru cereale şi multe ateliere meşteşugăreşti. Avea apoi să se adauge o fabrică de tăbăcirea pieilor de animale şi încălţăminte.

Tot în această perioadă, oraşul era reşedinţa judeţului Vâlcea, precum şi reşedinţă episcopală. Se mai găseau aici de asemenea Regimentul 2 Dorobanţi Vâlcea, o şcoală primară de băieţi şi o alta de fete, un oficiu poştal (cu o clădire superbă care se păstrează în mod excepţional şi astăzi), un spital (tip „Carol Davila”, care de asemenea se mai păstrează), o farmacie, o sală de teatru (fosta sală "Adriani" care s-a demolat din cauza rezistenţei precare în anul 1958 – cam pe locul actualei săli a sindicatelor), sedii ale diferitelor bănci.

Dezvoltarea vieţii economice a urbei şi a ţinutului duce la o cerinţă firească de oameni cu o pregătire deosebită, cu ştiinţă de carte, lucru care duce la înfiinţarea unui "gimnaziu clasic", care în amintirea ctitorului aşezării, cel care a fost simbolul năzuinţelor de libertate şi dreptate ale poporului român, Mircea cel Bătrân, a primit numele de "Mircea Vodă". În anul 1911 a fost terminată prima aripă a clădirii ce peste ani va fi liceul "Alexandru Lahovari", liceu care a luat fiinţă la 1 septembrie 1919, ca o cerinţă arzătoare a râmnicenilor. De-a lungul anilor, acest liceu a fost şi este simbolul învăţământului râmnicean şi vâlcean prin promoţiile de elevi care au absolvit în timp acest lăcaş de cultură şi ştiinţă românească. Râmnicenii şi mulţi vâlceni totodată poartă în suflet amintirea dascălilor iluştri care au predat diferite materii de studiu la catedrele liceului, personalităţi de seamă ale muncii didactice, culturale şi ştiinţifice.
Au fost modele de neegalat şi pilde demne de urmat profesorii: Elidor Constantinescu, Nicolae Enache de la Olt, Traian Cantemir, Petre Drăgoescu, Costache Mihailescu, Nicu Angelescu, Lucian Mănescu, Emil Ştefănescu, Nicolae Creţu, Constantin Gibescu, Petre Darie, Dumitru Moţoc, Ion Vega, Ion Ceauşescu, Florea Rădulescu, Ion Avramescu, Maria Ştefănescu, Elena Trelea, Grigore Aftenie, Olga Aftenie, Nicolae Păun, Gheorghe Voinea, Mihai Voiculescu şi mulţi alţii. De asemenea, noii profesori sunt demni urmaşi ai acestora, ducând torţa învăţăturii mai departe.

Anii '20 au adus oraşului şi un liceu de fete. De asemenea, ceea ce a însemnat un lucru important pentru viaţa spirituală atât a urbei, cât şi a judeţului, a fost construirea Seminarului Teologic "Sfântul Nicolae", de pe băncile căruia au ieşit mulţi preoţi şi cantori de biserică. Printre directorii acestui seminar, om de mare valoare a vieţii spirituale româneşti interbelice, fiu al judeţului Vâlcea, a fost de la 1 noiembrie 1932 şi cel care a fost mai târziu patriarhul Justinian Marina. Patriarhul Justinian Marina a fost primul patriarh al Republicii Populare Române şi a fost cel care a avut abilitatea şi puterea ca Biserica Ortodoxă Română să nu fie desfiinţată de noile autorităţi. Poate că şi destinul şi-a pus amprenta, dat fiind faptul că preotul Justinian Marina, parohul de la biserica "Sfântul Gheorghe" din Râmnicu Vâlcea, adăposteşte pe nimeni altul decât pe evadatul din lagărul de la Târgu Jiu, comunistul Gheorghe Gheorghiu Dej, căutat de Siguranţă.

După instaurarea noilor autorităţi în anul 1947, seminarul teologic a fost transformat în şcoală medie de fete, paralel cu vechiul liceu denumit şcoală medie de băieţi. Se vor face apoi şcoli medii mixte în anul 1956. Au mai existat şi două şcoli de meserii.
Datorită dezvoltării industriale a oraşului au mai apărut alte cinci licee industriale, un liceu pedagogic şi unul sanitar, culminând cu anii '90 prin dezvoltarea şi a învăţământului superior, „Universitatea Constantin Brâcoveanu”, „Universitatea Spiru Haret”, secţii ale „Universitaţii Tehnice Piteşti” şi ale altor prestigioase instituţii de învăţământ universitar de stat din România.

Schimbări importante în viaţa economică a oraşului până prin anii '50 nu prea au fost semnalate. Atunci, pe lângă fabricile de căramidă, atelierele meşteşugarilor adunate după anul 1948 în cooperative meşteşugăreşti, apare în Râmnicu Vâlcea o fabrică de placaje din lemn cuplată cu una de mobilă cu denumirea de „Combinatul de prelucrarea lemnului”.
De asemenea, fabrica de piele şi încălţăminte „Simianu”, naţionalizată şi redenumită „11 iunie”, se dezvoltă. A apărut şi o fabrică de conserve, iniţial numai pentru valorificarea fructelor din zonă (marmelade şi dulceţuri), apoi şi pentru prelucrarea legumelor şi a cărnii, unităţi care se menţin şi astăzi.

La început pe teritoriul oraşului Ocnele Mari, apoi prin reorganizări teritoriale la Râmnicu Vâlcea, a luat fiinţă "Uzina de Sodă Govora" în anul 1954. Această uzină va constitui prima întreprindere care a pus baza platformei petro-chimice a oraşului, care a început să se dezvolte după anul 1970, unul dintre cele mai importante combinate chimice ale României, cunoscut sub denumirea de „OLTCHIM”. Tot pe această platformă industrială se mai află o centrală termo-electică (CET, foarte importantă pentru platformă şi pentru oraş aceasta fiind principala furnizoare de energie electrică si termică), o societate metalugică cu capital francez (fosta Uzină de forje) şi o uzină mecanică (fosta uzină de armament). Trebuie amintite şi cele trei hidrocentrale de pe râul Olt.

În ceea ce priveşte comerţul acesta a fost foarte dezvoltat întrucât localitatea era şi este punct de întâlnire a diferitelor drumuri, având şi avantajul primei mari aşezări din partea de sud întâlnită de neguţătorii veniţi din Imperiul austro-ungar în Ţara Românească. Apoi, de-a lungul timpului oraşul îndeplinind şi funcţii administrative importante ca reşedinţă de judeţ, regiune şi raion nu a dus niciodată lipsă de o varietate de magazine.
În domeniul serviciilor funcţionează o serie de ateliere confecţionat mobilier, reparaţii auto, reparaţii aparatură electrocasnică, aparatură electronică, restaurante şi baruri, cofetării şi pizzerii, persoane fizice calificate în meserii diverse.

Transportul în comun se asigură cu autobuze, micobuze pe linii fixe şi taxi-uri. Acesta se efectuează pe o infrastructură în general bună şi în continuă dezvoltare.
Sănătatea populaţiei este asigurată de prezenţa „Spitalului Judeţean de Urgenţă”, „Serviciul de Ambulanţă”, „Policlinică". La aceste se mai adaugă cabinetele medicale individuale a medicilor de familie, policlinici şi cabinete private.

 

Moştenirea culturală

Râmnicu Vâlcea se poate lăuda cu un bogat patrimoniu de lăcaşe de cult, pe potriva aceleiaşi bogăţii pe care şi judeţul a cărui capitală este o pune în faţa turistului venit aici. De la schituri izolate, până la biserici impunătoare, mergând prin toate stilurile arhitectonice ale vremurilor, Râmnicul se poate lăuda cu o adevărată panoramă a arhitecturii religioase valahe.

Intrând în oraş dinspre Nord, primul lăcaş de cult întâlnit este Schitul Cetăţuia. Este construit, în 1525, de către Radu de la Afumaţi pe locul unei mai vechi biserici datând din secolul XV. Domnitorul ctitor este asasinat de boieri potrivnici politicii de independenţă făţă de Imperiul Otoman chiar în incinta bisericii schitului, 4 ani mai târziu. Apoi, schitul este refăcut în 1677 - 1680, în timpul domniei lui Şerban Cantacuzino. Frescele interioare, datând din anul 1853, aparţin pictorului Gheorghe Tattarascu.

 

Episcopia Râmnicului

Continuând drumul, la poalele Dealului Capela aflăm Episcopia Râmnicului, cea de-a doua episcopie a Ţării Româneşti, moştenitoare şi continuatoare a Mitropoliei Severinului, Aceasta din urmă, înfiinţată în anul 1370, şi-a avut reşedinţa la Severin, dar a fost mutată, ulterior, datorită conflictelor vremii, la Râmnicu Vâlcea. În timpul domnitorului Radu cel Mare, între anii 1503 - 1504, în amintirea mitropoliei dispărute, s-a reînfiinţat episcopia Râmnicului Noului Severin. În timpul războiului turco austriac din 1737, clădirile Episcopiei şi biserica ridicată între 1576 - 1586 sunt arse complet.

Episcopia Ramnicului


Clădirile Episcopiei sunt reclădite la 1749, dar cad pradă focului, alături de jumătate din oraş, în 1847. Actuala biserică a Episcopiei a fost ridicată pe temelia alteia mai vechi, ridicată între anii 1576 - 1586. Construcţia edificiului s-a derulat între anii 1851 şi 1856, sub domnia lui Barbu Ştirbei şi sub conducerea Episcopului Calinic, ale căror portrete se află în pronaos. Pictura în ulei, în stilul Renaşterii, aparţine marelui artist al vremii, Gheorghe Tattarescu, care era un admirator al Sfântului Calinic.

Ceva mai aproape de centrul oraşului se găseşte Biserica Toţi Sfinţii, zidită între anii 1762 - 1764. În contextul prezenţei la Râmnicu Vâlcea a armatei revoluţionare conduse de generalul Gheorghe Magheru, la 20 iunie 1848, râmnicenii s-au strâns în număr mare la Biserica Toţi Sfinţii şi au sfinţit stegurile revoluţiei. Peste ceva mai mult de o lună, aceiaşi râmniceni se strângeau pe locul actualului Parc Zăvoi unde, într-o manifestare similară ca amploare mai cunoscutei Adunări de la Islaz, intonau pentru prima într-un cadru oficial cântecul "Deşteaptă-te!, române", imnul de astăzi al României. Sărbătoarea Imnului Naţional la Râmnicu Vâlcea reconstituie drumul râmnicenilor de la Biserica Toţi Sfinţii până în Parcul Zăvoi.

Mai jos de Biserica Toţi Sfinţii este amplasată Biserica Cuvioasa Paraschiva. Construcţia bisericii a fost începută de domnitorul Pătraşcu cel Bun la 1557 şi a fost finalizată de fiul acestuia Mihai Viteazul, viitorul domnitor al principatelor româneşti unite, pe atunci doar ban al Mehedinţului, 30 de ani mai târziu, în1587. Biserica Cuvioasa Paraschiva este cea mai veche zidire bisericească a Râmnicului Vâlcii, aşa cum a fost concepută de la început.

Părăsind artera principală a Râmnicului, Calea lui Traian, şi abătându-ne puţin spre răsărit, descoperim alte 5 biserici vechi ale oraşului. Prima dintre ele este Biserica Sfântul Dumitru. Nu se cunoaşte exact data la care a fost ridicată. Conform unei tradiţii, biserica ar fi fost înainte capelă a unei comunităţi franciscane. După unele documente, biserica a fost rezidită între 1783 - 1784, iar actuala construcţie datează din anul 1815.

O foarte veche construcţie bisericească a Râmnicului este Biserica Buna Vestire, cu o datare din vremea lui Mircea Vodă (1386 - 1418) sau Mircea Ciobanul (1545 - 1552). Biserica a fost rezidită din temelii după ce a fost arsă în timpul conflictului austro-turc din 1716 - 1718. Ferestrele sculptate în piatră datează din anul 1747.

 

Peste drum de Biserica Buna Vestire se află Biserica Catolică Sfântul Anton. Este construită între anii 1723 - 1724 în consecinţa prezenţei la Râmnic, începând încă din secolele XIV - XV, a unei comunităţi mari de saşi.
În fine, lângă Piaţa Centrală a oraşului se află Biserica Sfântul Gheorghe, a cărei construcţie iniţială datează dinainte de anul 1636 şi care a fost reparată în anul 1681 şi refăcută între 1737 - 1738. Afectată de cutremurul din 1838, biserica este rezidită din temelii între 1857 - 1860. Biserica este construită în apropierea fostului Iaz al Morilor, care primea apă din râul Olăneşti, alimenta lacul din Parcul Zăvoi, trecea pe lângă piaţa oraşului şi se revărsa în Olt, nu înainte de a alimenta mai multe mori.
Odată trecuţi în jumătatea sudică a Râmnicului, pe partea dreapta se află Schitul Inăteşti, construit în 1751, un exemplar superb de arhitectură românească. Construcţia este, în prezent, înglobată în complexul Seminarului teologic "Sfântul Nicolae".
Pe partea stângă a Căii lui Traian se poate vedea Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, a cărei dată de construcţie nu se cunoaşte exact. Se ştie doar că a fost reclădită în anul 1813 şi construită în zid în perioada 1912 - 1922, pe cheltuiala negustorilor râmniceni. În vechime biserica se numea “Sfântul Ion de peste apă”.
Dar înainte de a trece, spre sud, râul Olăneşti (numit, în trecut, râul Râmnic), trebuie menţionată şi prezenţa Schitului Arhanghel, situat la o depărtare de 5 km vest de centrul Râmnicului Vâlcii, ridicat la 1522, în peisajul sălbatic al dealului Priba, străbătut de râpe şi văi adânci.

Parcuri şi statui

Râmnicu Vâlcea a fost cunoscut în prima jumătate a secolului al XX-lea drept "oraşul pensionarilor". A contribuit la această denumire liniştea acestor locuri, împrejurimile deosebite şi străzile largi, pline de verdeaţă, care îmbiau la promenadă. Sistematizarea urbană desfăşurată în timpul regimului comunist a schimbat radical înfăţişarea oraşului. Au fost distruse nenumărate case vechi, adevărate monumente de arhitectură, iar locul acestora a fost luat de complexuri de blocuri. Cu toate acestea, ceva din farmecul vechiului Râmnic a rămas, îndeosebi în ceea ce priveşte bulevardele largi din centru, mărginite de arbori, parcurile oraşului şi vechile statui.

Parcul Zăvoi

Parcul Zăvoi este unul din cele mai vechi parcuri din ţară organizate ca atare, luând fiinţă prin Ofisul domnesc emis de domnitorul (1849 - 1853) Barbu Ştirbei la 9 august 1850. În parc, printre copacii seculari, se află Lacul Zăvoi, un restaurant, precum şi sediul Teatrului Municipal Ariel. La intrarea în parc se găseşte Monumentul domnitorului Barbu Ştirbei, operă a profesorului Constantin Mihăilescu din anul 1920.
Tot în parc se află şi "Fântâna lui Turbatu", construită de C. Măldărescu, zis "Turbatu" în 1844, centrul adunării revoluţionare de la 29 iulie 1848 când, pentru prima dată într-un cadru oficial, a fost intonat actualul imn de stat al româniei, "Deşteaptă-te!, române" - evenimentul este marcat printr-o placă de marmură.

 

Parcul Zavoi

Lacul din Zavoi

Parcul Mircea cel Bătrân

În centrul oraşului, la o sută de metri de "Kilometrul 0", se află cea de-a doua grădină publică a Râmnicului, Parcul Mircea cel Bătrân. Intrarea principală este străjuită din 1970 de statuia domnitorului Mircea cel Bătrân, operă a sculptorului Ion Irimescu. În incinta sa se găseşte Casa Socoteanu - Lahovari, ridicată în sec. al XVIII-lea, fost sediu al primăriei municipiului şi actual Palat al Copiilor, imobil reprezentativ din punct de vedere arhitectonic pentru zona Olteniei de Nord.

 

Parcul Mircea cel Batran


Nu departe de aici se găseşte Statuia Independenţei. Monumentul simbolizând "România cu chip îndurerat pentru fii căzuţi vitejeşte în lupte" a fost dezvelit la data de 17 mai 1915, este opera sculptorului I.Iordănescu şi cinsteşte eroii vâlceni căzuţi în Războiul de Independenţă, precum şi pe soldaţii şi ofiţerii morţi în timpul campaniei din 1913.

Muzeele oraşului

Spiritualitatea veche a Râmnicului este ilustrată de o serie de instituţii muzeale, care definesc deopotrivă istoria acestor locuri, tradiţiile populare, creaţia artistică şi personalităţile care au trecut prin Râmnic.
Muzeul de Istorie este găzduit de localul fostei "Şcoli cu ceas" - Şcoala primară de băieţi Tache Ionescu, datând de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Colecţiile expoziţiei permanente sunt dispuse cronologic, de la mărturii arheologice din epoca paleolitică, neolitică şi din cea a bronzului, prin perioada cuceririi romane şi cea de afirmare a statului feudal românesc, până la contribuţia vâlcenilor la revoluţiile de la 1821 şi 1848, la crearea statului modern şi la Războiul de Independenţă din 1877.

Muzeul de artă Casa Simian

Muzeul de Artă se desfăşoară într-o casă cu o structură arhitectonică specifică, construită în 1940 de arhitecţii Gheorghe Simotta şi Nicolae Lupu, ambii de orientare neoromânească. Spaţiul eclectic, dar armonios, reuneşte elemente stilistice multiple - romanice, gotice, renascentiste, creând o impresie generală de vilă italiană, accentuata de existenţa grădinii interioare, terasată, cu portic şi acoperiş din olane.
Expoziţia permanentă a Muzeului de Artă reuneşte lucrări de valoare de pictură românească, aparţinând unor artişti de renume precum Nicolae Grigorescu, Nicolae Vermont, Sabin Popp, Ipolit Strâmbu, Sava Henţia, Ion Georgescu, F. Storck, Gheorghe Petraşcu, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Henry Catargi, Ion Ţuculescu, Florin Niculiu, Margareta Sterian, Michaela Eleutheriade, Lucia Dem. Bălacescu, Corneliu Baba, Camil Ressu, Horia Bernea, Virgil Almăşanu, Dan Hatmanu, Sabin Bălaşa, Ion Sălişteanu, Paul Gherasim, Ion Grigorescu, Marin Gherasim, Viorel Mărgineanu, precum şi câteva lucrări de sculptură realizate de George Apostu, Ovidiu Maitec şi Costel Badea. Muzeul posedă un tablou din Şcoala veneţiană din prima jumătate a secolului al XVIII-lea.

Muzeul Satului

Muzeul Satului Bujoreni este conturat sub forma unui sat muzeu, menit să reconstituie pe o suprafaţă de 8 hectare, imaginea funcţională a unei aşezări rurale tradiţionale, cu toate instituţiile sale social-culturale. Muzeul este reprezentativ prin cele patru sectoare ale sale: Sectorul Gospodarie-locuinţă, Sectorul Social-cultural al „monumentelor de utilitate publică”, Sectorul Meşteşuguri-tehnici populare şi Sectorul Construcţiilor specializate.

Arta populară vâlceană mai este ilustrată şi prin prezentarea ei în decorarea interioarelor locuinţelor, în cadrul atelierelor meştesugăreşti, prin piesele textile sau de ceramică, din lemn, metal, de iconografie şi mobilier popular.

Imobilul care adaposteste Casa Memorială Anton Pann, este un monument de arhitectură urbană, construit la jumătatea secolului al XVIII-lea, având foişor şi pivniţă. Expoziţia de aici a încercat să puncteze peregrinările pe meleagurile Vâlcii din anii 1826-1828, 1836-1840 ale celui ce a rămas în conştiinta urmaşilor drept „fiul Pepelei cel isteţ ca un proverb” şi care a fost „dascăl de musichie” la şcoala organizată pe lângă Episcopia Râmnicului.

Casa memorială Anton Pann

Casa muzeu a fost translată pe o distanta de 37 metri de pe amplasamentul ei iniţial, odată cu sistematizarea şi reamenajarea teritorială. Expoziţia a fost amenajată pentru a ilustra interiorul unei modeste locuinţe de târg de la mijlocul secolului al XIX-lea.

Sport-divertisment


Municipiul este cunoscut şi datorită sportului de performanţă, handbalul. Clubul de handbal Oltchim Râmnicu Vâlcea, înfiinţat în 1973, a câştigat titlul naţional de 15 ori din 1989 până în prezent, Cupa României de 13 ori începând cu 1984, şi Supercupa României în 2007. La nivel internaţional a câştigat 2 Cupe IHF (1984, 1989), Cupa Cupelor (2007), Supercupa Europei (1984) şi Trofeul Campioanelor (2007).
Localitatea mai dispune şi de două echipe de fotbal: „Club Sportiv Municipal” (fosta „Chimia” Vâlcea) care evoluează în Liga a II-a şi „Club Sportiv Oltchim”. Echipa de baschet-masculin a evoluat în prima ligă, în anul 2009 fiind retrogradată, iar echipa de baschet-feminin, CET Govora evoluează în prima ligă.

Petrecerea timpului liber se poate face vizitând „Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanu” (clădire nouă), Filarmonica „Ion Dumitrescu”, Teatrul Municipal „Ariel”, Teatrul „Anton Pann” (clădire nouă), Cinema „Ostroveni”, Muzeul de artă „Casa Simian”, Muzeul Judeţean de Istorie, Muzeul Satului Vâlcean, Parcul „Zăvoi”, Grădina Zoologică, Ştrandul Ostroveni (apă sărată şi dulce).

 

Personalităţi

 • Gheorghe I. Lahovary (1838 – 1909), inginer, scriitor, membru de onoare al Academiei Române
 • Dem Rădulescu (1931 – 2000), actor, comedian, profesor universitar
 • Nicolae Manolescu (n. 1939), academician, critic literar, editorialist, eseist, istoric literar, politician
 • Eugen Negrici (n. 1941), critic, istoric literar, stilistician, profesor de literatură română contemporană
 • Gabriel Liiceanu (n. 1942), filozof, scriitor
 • Alexandru Papadopol (n. 1975), actor
 • Cătălin Ştefănescu (n. 1968), realizator TV
 • Ion Măldărescu (n. 1941), scriitor, publicist, cercetător
 • Doru Moţoc, dramaturg, prozator, poet, eseist, publicist
 • Horia Moculescu, (n. 1937), compozitor
 • George Ţărnea, (1945 - 2003), poet, jurnalist
 • Rodica Iliescu, (n. 1950), pictoriţă
 • Adriana Titieni, actriţă
 • Dorel Zugrăvescu, (n. 1930), geofizician, membru corespondent al Academiei Române
 • Coca Bloos (n. 1946), actriţă
 • Marius Rizea (n. 1975), actor
 • Kurtfritz Handel (n. 1941), sculptor
 • Emil Gaghel (1945 - 1995), sculptor
 • Paul Bobita Catusanu (1969), artist, intemeietorul si leader-ul grupului rock Antract
 • Ion Craciunescu-arbitru international
 • Mariana Târcă (1950), antrenoare handbal

 

 


Surse de informaţii utilizate: Wikipedia, pagina web a Primăriei Rm Vâlcea, Episcopiei Râmnicului

 

 

Evaluare internă

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (CEAC)

 

Componența comisiei în anul școlar 2021-2022

 • Mihaela Lalu – Coordonator CEAC
 • Daniela Tănasie -  Membru reprezentant corp profesoral
 • Florin Ochia -  Membru reprezentant corp profesoral
 • Cosmina Moscalu -  Membru reprezentant corp profesoral, secretar CEAC
 • Giorgiana Popescu  -  Reprezentant sindicat
 • Constantin Mircea Poenaru – reprezentant Consiliu Local
 • Diana Monica Grama – Reprezentant Consiliu părinți
 • Bianca Mihai - Reprezentant elevi

 

 

PAS 2017 - 2022 cu P.O. 2021-2022

Strategia de asigurare a calității 2021-2026

Regulament CEAC

 

Raportul Anual de Evaluare Internă 2020 - 2021

Raportul Anual de Evaluare Internă 2019 - 2020

Raportul Anual de Evaluare Internă 2018 - 2019

Raportul Anual de Evaluare Internă 2017 - 2018

Raportul Anual de Evaluare Internă 2016 - 2017

Raportul Anual de Evaluare Internă 2015 - 2016

Raportul Anual de Evaluare Internă 2014 - 2015

Raportul Anual de Evaluare Internă 2013 - 2014

 

Planul de îmbunătățire a calității pentru anul școlar 2016-2017

Activități de îmbunătățire a calității realizate în anul școlar 2015-2016

 

Planul de îmbunătățire a calității pentru anul școlar 2015-2016

Activități de îmbunătățire a calității realizate în anul școlar 2014-2015

 

Planul de îmbunătățire a calității pentru anul școlar 2014-2015

Activități de îmbunătățire a calității realizate în anul școlar 2013-2014

 

 

Bine aţi venit!

Liceul Tehnologic Ferdinand I Rm. Vâlcea se prezintă cu o carte de vizită pe măsura tradiţiei acestei şcoli şi pe măsura aspiraţiilor celor care îşi desfăşoară munca aici. Înfiinţat în anul 1972 în localitatea Băbeni şi transferat în anul 1975 în municipiul Rm. Vâlcea, liceul nostru a cunoscut în cei  patruzeci și cinci de ani care s-au scurs de la înfiinţare o continuă evoluţie atât ca structură profesională cât şi ca bază materială, ştiinţifică şi didactică.

Cei 600 de elevi ai şcolii învaţă în 24  de clase de învăţământ profesional, liceal şi postliceal.

 

Structura claselor în anul școlar 2023 - 2024 este următoarea:

Liceu - cursuri de zi

 

Învățământ profesional de 3 ani - cursuri de zi

 

Liceu - cursuri serale

 • Filiera tehnologică, profilul Tehnic, domeniul Electric : 2 clase
 • Filiera tehnologică, profilul Tehnic, domeniul Mecanică: 3 clase
 • Filiera teoretică, profilul Matematică - informatică: 5  clase

 

Postliceală zi

 

Corpul profesoral se remarcă prin nivelul ridicat al competenţei profesionale şi al exigenţei didactice. Activitatea curentă se completează cu o serie largă de activităţi extrașcolare ştiinţifice, culturale, sportive, având ca beneficiar final elevii, urmărindu-se completarea armonioasă a profilului fizic, intelectual şi moral al acestora.


Parteneriatele stabilite cu instituţii şcolare şi extraşcolare din ţară şi străinătate completează paleta preocupărilor şi oportunităţilor care le au elevii şi profesorii noştri.

La buna desfăşurare a activităţii în şcoală îşi aduce o contribuţie importantă şi personalul auxiliar și nedidatic şi nu în ultimul rând părinţii care sprijină prin forţe proprii iniţiativele şcolii.

Păstrând mereu echilibrul între tradiţie şi modernitate, elevii şi profesorii împreună cu toţi partenerii noştri în educaţia copiilor încearcă să contribuie la creşterea prestigiului şcolii în comunitate.

Pagina web a liceului nostru se doreşte a fi o sursă de informaţii utile actualilor şi foştilor elevi ai liceului, părinţilor lor, cadrelor didactice ale liceului, dar şi celor ce ne descoperă acum şi doresc să ne cunoască preocupările şi proiectele noastre de viitor.

Example Pages and Menu Links

This page is an example of content that is Uncategorized; that is, it does not belong to any Section or Category. You will see there is a new Menu in the left column. It shows links to the same content presented in 4 different page layouts.

 • Section Blog
 • Section Table
 • Blog Category
 • Category Table

Follow the links in the Example Pages Menu to see some of the options available to you to present all the different types of content included within the default installation of Joomla!.

This includes Components and individual Articles. These links or Menu Item Types (to give them their proper name) are all controlled from within the Menu Manager->[menuname]->Menu Items Manager.

Joomla!. XHTML and CSS.