real estate menu left
real estate menu right

Anunț începere implementare proiect NEXT LEVEL – SMART GENERATION

 Proiect NEXT LEVEL – SMART GENERATION

  

Anunț de presă privind începerea implementării proiectului intitulat „NEXT LEVEL – SMART GENERATION”

 

la Liceul Tehnologic „Ferdinand I”din Rm. Vâlcea, județul Vâlcea

 

Liceul Tehnologic „Ferdinand I” anunță începerea implementării proiectului intitulat „NEXT LEVEL – SMART GENERATION” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-0106.

Proiectul se va derula în perioada Ianuarie 2024 – Ianuarie 2025, are o valoare totală de 351.209,46 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

 

Obiectivele proiectului sunt:

 

  • Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dotarea cu un laborator inteligent necesar pentru dezvoltarea competentelor cheie digitale și vizează creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continuă pentru adaptarea la cerințele pieței muncii și la nevoile beneficiarilor direcți, în sprijinul creşterii economice în contextul dezvoltării societății bazate pe cunoaştere. Susținerea procesului de îmbunătățire a calității educației se realizează prin diversificarea strategiilor didactice și a situațiilor de învățare în vederea creșterii performanțelor școlare care să asigure elevilor o perspectivă educațională și profesională de calitate.
  • Crearea unui laborator inteligent de tip STIAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) în cadrul liceului nostru, pentru a oferi oportunități de învățare prin experiență, astfel încât elevii, sub îndrumarea profesorilor din toate ariile curriculare, sa devină utilizatori independenți care pot dobândi noi informații și, în același timp, le pot interpreta într-un context aferent realității virtuale.

 

Activitățile proiectului sunt:

 

1: Achiziționarea de echipamente tehnologice pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale ce vor oferi o mare autonomie în învățare elevilor, prin utilizarea metodelor de învățare moderne și atractive

2: Achiziționarea de conținut educațional, care va acoperi domenii din programa școlară și de software/ licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive;

3: Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;

 

4: Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat.

 

Liceul Tehnologic “Ferdinand I”, Rm. Vâlcea răspunde cerințelor de dezvoltare socială și profesională a tinerilor din zona Vâlcea, oferind o formare profesională de calitate cu prioritate în domeniul Mecanic, Electric, Electronică – automatizări, Informatică.

Școala noastră are scopul de a-i face pe elevi să-și însușească obiceiuri precum disciplina, motivația și disponibilitatea către învățare, oferindu-le un proces de predare de calitate, cu obiective educaționale valoroase și stimulatoare. Prin educaţia de care beneficiază, elevii noștri îşi pot dezvolta competenţe sociale esenţiale pentru reuşita socială și profesională.

De asemenea, avem în vedere armonizarea relaţiilor grupurilor de interese: profesori, elevi, părinţi, agenţi economici, comunitate locală, în interesul elevilor noștri ca cetăţeni responsabili, cu o pregătire profesională la standarde europene. Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

Persoana de contact:  Lalu Mihaela Victoria  

 E-mail contact: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 

 

Director,

 Ochia Mădălina Camelia

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

"PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană-UrmătoareaGenerațieUE" http://mfe.gov.ro/pnrr/                                                                                                                http://www.facebook.com/PNRROficial/


Joomla!. XHTML and CSS.