real estate menu left
real estate menu right

Baza materială

 

Liceul Tehnologic "Ferdinand I" Rm. Vâlcea oferă elevilor săi condiţii excelente de studiu şi recreere, asigurând săli de clasă, cabinete şi laboratoare şcolare spaţioase, dotate cu mobilier nou şi mijloace de învăţământ moderne, necesare realizării unui învăţământ de calitate.

Cursurile se desfăşoară într-un local propriu structurat pe 4 nivele, P+3, cu 18 de săli de clasă, 7 laboratoare, 6 cabinete de specialitate, bibliotecă, cabinet psihologic, cabinet medical. Activitatea practică se efectuează în 2 ateliere şcolare.

 

Laboratoare

 • Laborator de electrotehnică, dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice
 • Laborator de desen tehnic, dotat cu mese speciale pentru desen, tablă interactivă, 1 calculator la care este conectat un plotter ce permite tipărirea desenelor realizate pe foi de format mare
 • Laborator de fizică dotat cu truse didactice pentru efectuarea experimentelor, laptop și videoproiector
 • Două laboratoare de informatică dotate cu tehnică de calcul de ultimă generaţie, videoproiector şi imprimantă laser. Laboratoarele sunt conectate la Internet de mare viteză (fibră optică) şi permit desfăşurarea lecţiilor interactive asistate de calculator prin sistemul AEL.
 • Laborator de biologie, dotat cu laptop şi videoproiector
 • Laborator de chimie, complet modernizat, dotat cu laptop şi videoproiector

 

Cabinete de specialitate

 • Cabinet metodic
 • Cabinet de literatura română
 • Cabinet de limbi moderne
 • Cabinet de istorie
 • Cabinet de matematică
 • Cabinet de religie
 • Cabinet de geografie

Cabinete pentru activităţi extraşcolare

 • Europa Club, ce găzduieşte ore de informare europeană, activităţi educative, cultural-artistice

Ateliere şcolare

 • Atelierul de electronică/electrotehnică
 • Atelierul de construcţii
 • Atelierul mecanic

Baza sportivă

 • Sală de sport
 • 2 terenuri de handbal/tenis de câmp/minifotbal, cu gazon sintetic şi nocturnă
 • 1 teren de baschet/tenis de picior, cu gazon sintetic şi nocturnă
 • aparate de fitness / forță

Joomla!. XHTML and CSS.