real estate menu left
real estate menu right

Seral clasa a IX-a - Matematică - informatică

Admiterea în clasa a IX-a seral 

Filiera teoretică, profilul real, specializarea Matematică - informatică

 

Pentru anul școlar 2024-2025, liceul nostru oferă absolvenților de gimnaziu care la data de 09.09.2024 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani, posibilitatea să-și continue studiile în cadrul clasei a IX-a de învățământ liceal - seral.

 La finalul studiilor liceale elevii vor putea susține și promova examenul de bacalaureat.

 

Specificul specializării 

 • aplicarea instrumentelor oferite de matematică în informatică şi în abordarea diverselor domenii ale ştiinţei şi tehnicii;
 • orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional;
 • formarea capacităţii de a aplica metode şi concepte ale informaticii în diverse domenii;
 • formarea competenţelor necesare pentru obţinerea unui certificat de asistent analist programator.

 

Discipline studiate:

 • Disciplinele prioritare în acestă specializare sunt matematica, din aria auriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii, şi Informatica, din aria curriculară Tehnologii (informatică, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor).

 • Disciplinele înrudite specializării sunt chimie, biologie, fizică, din aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii.

 • Disciplinele specifice profilului umanist studiate la această specializare aparţin ariilor auriculare Limbă şi comunicare (limba şi literatura română - disciplină obligatorie la examenul de Bacalaureat; două limbi moderne: engleză, franceză), Om şi societate (logică şi argumentare clasa a IX-a; psihologie - clasa a X-a; economie - clasa a Xl-a; filosofie - clasa a X-a şi Arte (educaţie muzicală, educaţie vizuală).

 • Discipline comune celor două profiluri:  educaţie antreprenorială, consiliere şi orientare.

Avantaje

 • orele de curs vor fi programate după amiază, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile

 • numărul de ore săptămânale este  redus (20 -22 ore/săptămână).

 • numărul mare de ore destinate pregătirii teoretice și practice de specialitate 

 • specializarea deschide oportunități de continuare a studiilor în domenii atractive: informatică, inginerie, economie, științe, etc.

Atuurile noastre:

 • cadre didactice cu experiență didactică și pedagogică bogată, preocupate permanent de perfecționare (master postuniversitar, studii aprofundate

 • bază materială adecvată: 

  • două laboratoare de informatică dotate cu tehnică de calcul de ultimă generaţie, videoproiector şi imprimantă laser. Laboratoarele sunt conectate la Internet de mare viteză (fibră optică) şi permit desfăşurarea lecţiilor interactive asistate de calculator prin sistemul AEL.

  • cursuri online disponibile pe site-ul școlii

  • echipamente IT (calculatoare, echipamente de rețea, imprimante, truse de rețelistică, echipamente de măsură și control)  ce sunt utilizate de elevi în cadrul  orelor pentru lucrări practice de diagnosticare/depanare/întreținere

 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul Informaticii/IT

 

Cine se poate înscrie

 • absolvenți de 8 clase care nu și-au continuat studiile și care la data de 09.09.2024 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani.

Înscriere

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693

 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastră!


Joomla!. XHTML and CSS.