real estate menu left
real estate menu right

Învățământ profesional DUAL de 3 ani - Domeniul Mecanică

Admiterea în învățământul profesional DUAL de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

 Anul școlar 2024 - 2025

Domeniul: Mecanică, calificarea:  Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic

 12 locuri

 Cod opțiune: 501

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de  nivel III Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, domeniul de  pregătire de bază fiind MECANICĂ

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi sau seral cu durata de 2 ani și să obțină o calificare de nivel IV. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

  Avantaje:

 •  Bursă lunară de 400 lei ( 200 lei acordați de Ministerul Educației și Cercetării și 200 lei acordați de agentul economic partener la care elevul va fi repartizat și unde va efectua practica de specialitate) pe tot parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de situația financiară a familiei elevului. 
 • după absolvire, elevii se vor putea  angaja în firmele unde au efectuat practica  sau în cadrul altor firme.

 

Competențe dobândite de elevi

 

Calificarea Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic asigură absolventului capacitatea de a executa operaţii în cadrul tehnologiei de fabricare a componentelor care alcătuiesc utilajele tehnologice şi construcţiile metalice.


Calificarea Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic oferă dobândirea de deprinderi şi abilităţi care permit:

 • execuţia şi asamblarea părţilor componente ale construcţiilor metalice, revizia şi întreţinerea acestora
 • execuţia şi asamblarea utilajelor tehnologice din industria chimică şi din industria materialelor de construcţii
 • aplicarea legislaţiei şi reglementărilor privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor
 • utilizarea limbajului tehnic de specialitate, asumarea responsabilităţilor şi rolurilor care îi revin în echipă
 • dezvoltarea capacitatății de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii.

 

 Atuurile noastre

 • școală cu tradiție  în domeniu; mii de absolvenți angajați ai firmelor cu profil din județ.
 • cadre didactice, ingineri  cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: 
  • laborator de mecanică  dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, etc.
  • atelier școlar bine dotat
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniu, unde elevii pot efectua practica comasată

 

Agenți economici parteneri care vor susține financiar elevii

 

 

 

Cine se poate înscrie

 • absolvenții clasei  a VIII-a, promoția 2024.

Înscriere 

 • înscrierea în prima etapă a admiterii se face pe baza fişei de înscriere eliberată de  școala gimnazială de unde provine elevul, în perioada 1 - 5 iulie 2024. Această fișă completată și semnată de elev și părinte se va depune în aceeași perioadă  la secretariatul liceului nostru. Codul opțiunii este  501.
 • a doua etapă de admitere se desfășoară în 2 și  5 august 2024 (eliberarea și depunerea fișelor de înscriere).
 • informații suplimentare la telefon 0350.401.693

 


Joomla!. XHTML and CSS.