real estate menu left
real estate menu right

Educația ne unește

Învățământ profesional de 3 ani - Domeniul Electric - Electrician exploatare joasă tensiune

Învățământ profesional de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

Anul școlar 2019-2020

Domeniul: ElectricCalificarea:  Electrician exploatare joasă tensiune

14 locuri

 

 

  

 

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 3 Electrician exploatare joasă tensiune, domeniul de  pregătire de bază fiind ELECTRIC

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi sau în învățământul seral  și să obțină astfel o calificare de nivel 4 -Tehnician în instalații electrice. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

 

Competențe dobândite de elevi

 • realizează lucrări de întreținere ale mașinilor, aparatelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune

 • execută instalații pentru alimentarea mașinilor electrice

 • asigură întreținerea și exploatarea echipamentelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune

 • Remediază defectele echipamentelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune și execută circuite de protecție

 

Avantaje

 • Ministerul Educației Naționale oferă tuturor elevilor înscriși la școala profesională o bursă lunară de 200 RON, pe tot parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de situația financiară a familiei elevului. 
 • după absolvire, elevii se pot angaja în instituții publice sau firme private ca electrician în construcții, electrician de întreținere și reparații, electrician montare și reparații aparate electrice de protecție, relee, automatizare, etc.
 • elevii vor efectua practică în atelierul școlii și în firmele de profil din județ cu care școala noastră are contract de efectuare a practicii. Cei mai buni dintre elevi pot primi burse acordate de aceste firme și pot fi selectați din timpul școlii în vederea angajării.

Atuurile noastre

 • școală cu tradiție  în domeniul electric, în special legat de aplicații în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor cu profil electric din județ.
 • cadre didactice, ingineri  cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: 
  • laborator de electrotehnică, dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, etc.
  • atelier școlar bine dotat
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul electric, unde elevii pot efectua practica comasată:

 

PARTENERI:

 

 

S.C. SISTEMPLAST S.A. - platforma OLTCHIM

  

Înscriere  

 • înscrierea în prima etapă a admiterii se face pe baza fişei de înscriere eliberată de  școala gimnazială de unde provine elevul, în perioada 24-26 iunie 2019. Această fișă completată și semnată de elev și părinte se va depune în aceeași perioadă  la secretariatul liceului nostru.
 • a doua etapă de admitere se desfășoară în perioada 22 – 24 iulie 2019 (eliberarea și depunerea fișelor de înscriere).
 • informații suplimentare la telefon 0350.401.693

 


Joomla!. XHTML and CSS.