real estate menu left
real estate menu right

Învățământ profesional de 3 ani - Domeniul Electric - Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice

Învățământ profesional de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

Anul școlar 2024-2025

Domeniul: Electric, Calificarea:  Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice

24  locuri

 Codul  opțiunii : 570

 În parteneriat cu 

         CEZ Group     

 

 

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 3 Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice, domeniul de  pregătire de bază fiind ELECTRIC

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi sau în învățământul seral  și să obțină astfel o calificare de nivel 4 -Tehnician în instalații electrice. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

 

Această calificare dezvoltă abilităţi şi atitudini care permit:

 • realizarea, montarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor electrice din centrale, staţii şi reţele electrice
 • exploatarea, întreţinerea şi executarea de lucrări de reparaţii specifice acestor echipamente şi instalaţii electrice, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor
 • asumarea responsabilităţilor şi rolurilor care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut.

Absolventul acestei calificări trebuie să aibă capacitatea de a se adapta la mediul de lucru din subteran, să poată lucra în echipă, să respecte procedurile de lucru, să comunice ușor, să-și asume răspunderea și să aibă competențe practice, de execuție.

 

Avantaje

 • Ministerul Educației și Cercetării oferă tuturor elevilor înscriși la școala profesională o bursă lunară de 200 RON, pe tot parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de situația financiară a familiei elevului. 
 • Primii 5 elevi din fiecare clasă vor obține suplimentar, în baza unor criterii de performanță, burse lunare a câte 200 lei/ lună acordate de Distribuție Oltenia.
 • Elevii vor efectua practica în cadrul companiei Distribuție Oltenia, vor avea acces la echipamente si aparatură de specialitate, vor dobândi cunoștințe aplicate, sub îndrumarea mentorilor Distribuție Oltenia.
 • Ateliere de dezvoltare personală pentru a vă îmbunătăți abilitățile de comunicare și de relaționare în cadrul unei echipe și care vă învață cum să puneți în aplicare inițiative pentru liceul tău.
 • După finalizarea studiilor, absolvenții vor intra în programul de internship plătit Electrician Junior, urmând ca după 6 luni, la finalizarea acestuia, absolvenții să fie direcționați către posturile disponibile în cadrul companiei Distribuție Oltenia.
 • Tabere pentru bursieri.

 

Atuurile noastre

 • școală cu tradiție  în domeniul electric ; mii de absolvenți angajați ai firmelor cu profil electric din județ.
 • cadre didactice, ingineri  cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: 
  • laborator de electrotehnică, dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, etc.
  • atelier școlar bine dotat
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul electric, unde elevii pot efectua practica comasată:

  Înscriere  

 • înscrierea în prima etapă a admiterii se face pe baza fişei de înscriere eliberată de  școala gimnazială de unde provine elevul, în perioada 1 - 5 iulie 2024. Această fișă completată și semnată de elev și părinte se va depune în aceeași perioadă  la secretariatul liceului nostru. Codul opțiunii este 570.
 • a doua etapă de admitere se desfășoară în 2 și 5 august 2024 (eliberarea și depunerea fișelor de înscriere).
 • informații suplimentare la telefon 0350.401.693

 


Joomla!. XHTML and CSS.