Învățământ profesional de 3 ani - Domeniul Electric - Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice

Învățământ profesional de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

Anul școlar 2022-2023

Domeniul: Electric, Calificarea:  Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice

24  locuri

 Codul  opțiunii : 570

 În parteneriat cu 

         CEZ Group     

 

 

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 3 Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice, domeniul de  pregătire de bază fiind ELECTRIC

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi sau în învățământul seral  și să obțină astfel o calificare de nivel 4 -Tehnician în instalații electrice. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

 

Această calificare dezvoltă abilităţi şi atitudini care permit:

Absolventul acestei calificări trebuie să aibă capacitatea de a se adapta la mediul de lucru din subteran, să poată lucra în echipă, să respecte procedurile de lucru, să comunice ușor, să-și asume răspunderea și să aibă competențe practice, de execuție.

 

Avantaje

 

Atuurile noastre

  Înscriere