Înscrierea la examenul de bacalaureat sesiunea iunie 2011

În atenţia elevilor claselor a XII-a  şi a XIII-a seria curentă,  sau a absolvenţilor seriilor anterioare ce doresc să susţină examenul de bacalaureat la liceul nostru.

 

Perioada de înscriere la examenul de bacalaureat sesiunea iunie 2011 este 23-27 mai 2011!

Elevii seriei curente vor contacta diriginţii în vederea completării fişei de înscriere.

Elevii seriilor anterioare vor ridica fişa de înscriere de la secretariat.