Baza materială

 

Liceul Tehnologic "Ferdinand I" Rm. Vâlcea oferă elevilor săi condiţii excelente de studiu şi recreere, asigurând săli de clasă, cabinete şi laboratoare şcolare spaţioase, dotate cu mobilier nou şi mijloace de învăţământ moderne, necesare realizării unui învăţământ de calitate.

Cursurile se desfăşoară într-un local propriu structurat pe 4 nivele, P+3, cu 18 de săli de clasă, 7 laboratoare, 6 cabinete de specialitate, bibliotecă, cabinet psihologic, cabinet medical. Activitatea practică se efectuează în 2 ateliere şcolare.

 

Laboratoare

 

Cabinete de specialitate

Cabinete pentru activităţi extraşcolare

Ateliere şcolare

Baza sportivă