real estate menu left
real estate menu right

Învățământ profesional de 3 ani - Domeniul Construcții - Zidar, pietrar, tencuitor

Învățământul profesional de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

Anul școlar 2019-2020

14 locuri 

Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice

Calificarea Zidar - pietrar - tencuitor

 

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 3 Zidar, pietrar, tencuitor  domeniul de  pregătire de bază fiind Construcții, instalații și lucrări publice

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi cu durata de 2 ani și să obțină o calificare de nivel 4. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

 

Competențe dobândite de elevi

Zidarul, pietrarul, tencuitorul  

Zidarul, pietrar, tencuitor este muncitorul în construcții, a cărui activitate constă din realizarea lucrărilor de zidărie și de tencuieli.

 

 Cele mai importante competenţe profesionale dobândite sunt:

 • Aplică normele de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI.
 • Asigurarea calităţii lucrărilor executate
 • Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei
 • Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli
 • Executarea zidăriilor simple
 • Executarea zidăriilor din piatră naturală
 • Executarea zidăriilor de complexitate medie
 • Executarea zidăriilor de mare complexitate
 • Executarea tencuielilor simple
 • Executarea tetencuielilor decorative
 • Executarea tencuielilor de mare complexitate
 • Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit

 

Avantaje

 • Ministerul Educației Naționale oferă tuturor elevilor înscriși la școala profesională o bursă lunară de 200 RON, pe tot parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de situația financiară a familiei elevului. 
 • elevii vor efectua practică în atelierul școlii și în firmele de profil din județ cu care școala noastră are contract de efectuare a practicii. Cei mai buni dintre elevi pot primi burse acordate de aceste firme și pot fi selectați din timpul școlii în vederea angajării.

Atuurile noastre

 • singura școală din județ cu tradiție  în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor de construcții.
 • cadre didactice, ingineri și subingineri cu pregătire teoretică și practică deosebită, colaboratori ai firmelor de construcții din județ
 • bază materială adecvată: laborator de construcții și desen tehnic, dotat cu mese speciale pentru desen, tablă interactivă, 1 calculator la care este conectat un plotter ce permite tipărirea desenelor realizate pe foi de format mare; atelier de construcții complet renovat și dotat.
 • colaborări cu firme de construcții consacrate din județ

Agenți economici parteneri

 

 • S.C. PEGANI CONSTRUCT SRL RM. VÂLCEA
 • S. C. COSTA CONSCTRUCT S.R.L
 • S.C. OK S.R.L

 


Joomla!. XHTML and CSS.