real estate menu left
real estate menu right

Învățământ profesional de 3 ani - Domeniul Mecanică -Mecanic utilaje

Admiterea în învățământul profesional de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

 Anul școlar 2019 - 2020

Domeniul: Mecanică, calificarea:  Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie

 14 locuri

 

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de  nivel III Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie, domeniul de  pregătire de bază fiind MECANICĂ

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi sau seral cu durata de 2 ani și să obțină o calificare de nivel IV. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

  Avantaje:

 • Ministerul Educației Naționale oferă tuturor elevilor înscriși la școala profesională o bursă lunară de 200 RON, pe tot parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de situația financiară a familiei elevului. Elevii ce provin din familii cu o situație materială precară pot solicita și obține suplimentar bursă socială sau bursa Bani de liceu.
 • după absolvire, elevii se pot angaja în instituții publice sau firme private.
 • elevii vor efectua practică în atelierul școlii și la firmele de profil din județ cu care școala noastră are contract de efectuare a practicii. Cei mai buni dintre elevi pot primi burse acordate de aceste firme și pot fi selectați din timpul școlii în vederea angajării.

Competențe dobândite de elevi

Calificarea "Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie" asigură absolventului competenţe specifice activităţilor de mentenanţă a subansamblurilor maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, asigurând dobândirea unor abilităţi, cunoştinţe şi deprinderi pentru a executa lucrări de montare, punere în funcţiune, revizie, întreţinere şi reparare a maşinilor, utilajelor şi echipamentelor industriale.

Mecanicul pentru utilaje şi instalaţii în industrie:

 •  îşi desfăşoară activitatea în ateliere specializate în reparaţii de maşini unelte, utilaje sau instalaţii industriale sau în locul în care maşinile unelte, utilajele sau instalaţiile industriale lucrează în mod normal şi necesită reparaţii sau revizii pe loc, ca urmare a defectării lor;
 • execută lucrări de întreţinere curentă şi înlăturarea tuturor dereglărilor şi defecţiunilor apărute în timpul funcţionării, controlează periodic exploatarea corectă a maşinilor şi utilajelor în scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale;
 • este capabil să primească şi să transmită informaţii de specialitate, să lucreze în echipă, să respecte regulile de prevenire a riscurilor profesionale de sănătate şi securitate în muncă, să respecte regulile de protecţia mediului şi să ştie să acţioneze în situaţii de urgenţă;
 • respectă normele de calitate în procesul de întreţinere şi reparare a subansamblurilor maşinilor unelte, utilajelor sau instalaţiilor industriale.

Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupaţiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:

 •  723307- Mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale;
 • 723309- Mecanic maşini agricole ;
 • 723302- Mecanic utilaj;
 • 721424- Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale ;
 • 721411- Lăcătuş-montator;
 • 721501- Mecanic montator instalaţii cu cablu în silvicultură şi exploatări forestiere;
 • 723305- Ungător-gresor;
 • 821101- Lăcătuş montator pentru utilaje industriale de construcții și agricole:

 

 Atuurile noastre

 • școală cu tradiție  în domeniu; mii de absolvenți angajați ai firmelor cu profil din județ.
 • cadre didactice, ingineri  cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: 
  • laborator de mecanică  dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, etc.
  • atelier școlar bine dotat
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniu, unde elevii pot efectua practica comasată

 

Agenți economici parteneri

 • WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING S.A. RM. VÂLCEA (fost HERVIL)

 • S.C. SISTEMPLAST S.A.  Rm. Vâlcea (platforma OLTCHIM)

 • S.S.H. HIDROSERV S.A, Sucursala Rm. Vâlcea

 

 

Cine se poate înscrie

 • absolvenții clasei  a VIII-a, promoția 2019.

Înscriere 

 • înscrierea în prima etapă a admiterii se face pe baza fişei de înscriere eliberată de  școala gimnazială de unde provine elevul, în perioada 24-26 iunie 2019. Această fișă completată și semnată de elev și părinte se va depune în aceeași perioadă  la secretariatul liceului nostru.
 • a doua etapă de admitere se desfășoară în perioada 22 – 24 iulie 2019 (eliberarea și depunerea fișelor de înscriere).
 • informații suplimentare la telefon 0350.401.693

 

 


Joomla!. XHTML and CSS.