real estate menu left
real estate menu right

Învățământ profesional de 3 ani - Domeniul Electric - Electrician în construcții

Învățământ profesional de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

Anul școlar 2019-2020

Domeniul: ElectricCalificarea:  Electrician constructor

14 locuri

 

 

  

 

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 3 Electrician constructor, domeniul de  pregătire de bază fiind ELECTRIC

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi sau în învățământul seral  și să obțină astfel o calificare de nivel 4 -Tehnician în instalații electrice. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

 

Competențe dobândite de elevi

 • realizează întreaga gama de lucrări electrice de joasă şi medie tensiune în instalaţii industriale, civile, de uz casnic si gospodăresc;

 •  se ocupă cu pozarea şi conexarea cablurilor de tensiune precum şi a celor de comandă, control şi semnalizare;

 • execută montajul echipamentelor electrice, parte din instalaţiile menţionate mai sus;

 • realizează conexiunile cablurilor şi conductoarelor în doze şi la echipamentele electrice;

 • verifică şi pune în funcţiune instalaţiile electrice realizate.

 

Avantaje

 • Ministerul Educației Naționale oferă tuturor elevilor înscriși la școala profesională o bursă lunară de 200 RON, pe tot parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de situația financiară a familiei elevului. 
 • după absolvire, elevii se pot angaja în instituții publice sau firme private ca electrician în construcții, electrician de întreținere și reparații, electrician montare și reparații aparate electrice de protecție, relee, automatizare, etc.
 • elevii vor efectua practică în atelierul școlii și în firmele de profil din județ cu care școala noastră are contract de efectuare a practicii. Cei mai buni dintre elevi pot primi burse acordate de aceste firme și pot fi selectați din timpul școlii în vederea angajării.

Atuurile noastre

 • școală cu tradiție  în domeniul electric, în special legat de aplicații în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor cu profil electric din județ.
 • cadre didactice, ingineri  cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: 
  • laborator de electrotehnică, dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, etc.
  • atelier școlar bine dotat
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul electric, unde elevii pot efectua practica comasată:

 

PARTENERI:

 

 

S.C. SISTEMPLAST S.A. - platforma OLTCHIM

  

Înscriere  

 • înscrierea în prima etapă a admiterii se face pe baza fişei de înscriere eliberată de  școala gimnazială de unde provine elevul, în perioada 24-26 iunie 2019. Această fișă completată și semnată de elev și părinte se va depune în aceeași perioadă  la secretariatul liceului nostru.
 • a doua etapă de admitere se desfășoară în perioada 22 – 24 iulie 2019 (eliberarea și depunerea fișelor de înscriere).
 • informații suplimentare la telefon 0350.401.693

 


Joomla!. XHTML and CSS.