real estate menu left
real estate menu right

Construcții și lucrări publice

Admiterea în clasa a XI-a liceu - seral , anul școlar 2019-2020

1 clasă - 28 locuri

 

Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Calificarea:  Tehnician în construcţii şi lucrări publice

 

 La finalul studiilor liceale, absolvenții dobândesc calificarea de nivel 4 Tehnician în construcții și lucrări publice, domeniul de  pregătire de bază fiind CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

 

Competențe dobândite de elevi

 • Comunicare în limba oficială
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Competența de bază în matematică, stiință şi tehnologie
 • Competențe informatice
 • Competența de a învăța
 • Competențe sociale şi civice
 • Competențe antreprenoriale
 • Competențe de exprimare culturală
 • Managementul calității
 • Legislația în construcții și instalații
 • Întocmirea documentației tehnico – economice în construcții și instalații
 • Organizarea lucrărilor de construcții și instalații
 • Elemente generale de construcții și lucrări publice
 • Planuri de construcții și lucrări publice
 • Elemente de proiectare în construcții și lucrări publice
 • Calitatea în construcții și lucrări publice
 • Măsurători în construcții și lucrări publice
 • Devize și gestionarea lucrărilor în construcții și lucrări publice
 • Coordonarea proceselor tehnologice de execuție în construcții și lucrări publice

 Avantaje

 • calificarea oferită este foarte cerută pe piața muncii din România și din Europa , și oferă satisfacții financiare importante.
 • calificarea este recunoscută la nivelul Uniunii Europene
 • numărul mare de ore destinate pregătirii teoretice și practice de specialitate (aproape jumătate începând cu clasa a XI-a)
 • competențele dobândite sunt deosebit de utile elevilor ce doresc să-și continue studiile în cadrul facultăților tehnice din domeniul construcțiilor civile și industriale, arhitectură, hidrotehnică, instalații etc.

Atuurile noastre

 • singura școală din județ cu tradiție  în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor de construcții.
 • cadre didactice, ingineri și subingineri cu pregătire teoretică și practică deosebită, colaboratori ai firmelor de construcții din județ
 • bază materială adecvată: laborator de construcții și desen tehnic, dotat cu mese speciale pentru desen, tablă interactivă, 1 calculator la care este conectat un plotter ce permite tipărirea desenelor realizate pe foi de format mare; atelier de construcții complet renovat și dotat.
 • colaborări cu firme de construcții consacrate din județ

 

Cine se poate înscrie

 

 • absolvenții școlilor profesionale (3 ani) sau de arte și meserii plus anul de completare (în total 3 ani), sau absolvenților de 10 clase de liceu, indiferent de calificarea obținută, care la data de 09.09.2019 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani

 

Înscriere 

 

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693
 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastră!

 


Joomla!. XHTML and CSS.