real estate menu left
real estate menu right

Seral clasa a IX-a - Științele naturii

Admiterea în clasa a IX-a seral 

Filiera teoretică, profilul real, specializarea Științele Naturii

 

În anul școlar 2015-2016, liceul nostru oferă absolvenților de gimnaziu care la data de 14.09.2015 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani, posibilitatea să-și continue studiile în cadrul clasei a IX-a de învățământ liceal - seral.

 La finalul studiilor liceale elevii vor putea susține și promova examenul de bacalaureat.

 

Specificul specializării 

 • orientarea prioritară a educaţiei spre observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, spre înțelegerea impactului reciproc între mediu şi activităţile umane;
 • investigarea şi interpretarea interdependențelor în și între sisteme biologice, fizice şi chimice 
 • accent deosebit pe aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite în orele de teorie, prin studiu în laboratoare de profil, modern utilate;
 • formarea unui comportament activ şi responsabil în domeniul protecţiei mediului, a unui stil de viaţă sănătos.

 

Discipline studiate:

 •  disciplinele prioritare în acestă specializare aparţin ariei curriculare Matematică şi ştiințe ale naturii: matematică, fizică, chimie, biologie. 
 • disciplinele înrudite specializării aparţin ariei curriculare Tehnologii: tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC), informatică.
 • alte discipline studiate : Limba şi literatura română ; două limbi moderne: Engleză, Franceză; Istoria şi Geografia, Logică și argumentare, Economie, Filosofie, Religie.

 

Avantaje

 • orele de curs vor fi programate după amiază, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile
 • numărul de ore săptămânale este  redus (20 -22 ore/săptămână).
 • numărul mare de ore destinate pregătirii teoretice și practice de specialitate 
 • specializarea deschide oportunități de continuare a studiilor în domenii atractive: medicină, inginerie, economie, științe, etc.

Atuurile noastre:

 • cadre didactice cu experiență didactică și pedagogică bogată, preocupate permanent de perfecționare (master postuniversitar, studii aprofundate, doctorat)
 • bază materială deosebită: 
  • Laborator de chimie complet modernizat, dotat cu laptop şi videoproiector, instrumentar specific
  • Laborator de biologie dotat cu laptop şi videoproiector
  • Laborator de fizică dotat cu laptop și videoproiector, truse didactice ce permit studiul unor fenomene fizice.
  • Două laboratoare de informatică dotate cu tehnică de calcul de ultimă generaţie, videoproiector şi imprimantă laser. Laboratoarele sunt conectate la Internet de mare viteză (fibră optică) şi permit desfăşurarea lecţiilor interactive asistate de calculator prin sistemul AEL.
  • Cabinete moderne

 

Cine se poate înscrie

 • absolvenți de 8 clase care nu și-au continuat studiile, care la data de 14.09.2015 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani.

Înscriere

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693
 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastra!

Joomla!. XHTML and CSS.