real estate menu left
real estate menu right

Educația ne unește

Mecanică - Tehnician proiectant CAD

Admiterea în clasa a IX-a liceu - cursuri de zi, anul școlar 2019-2020

Domeniul: Mecanică

Calificarea:  Tehnician proiectant CAD

 1 clasă - 28 locuri

 

 La finalul studiilor liceale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 4 Tehnician proiectant CAD, domeniul de  pregătire de bază fiind MECANICĂ

 Avantaje

 • domeniul proiectării asistate de calculator este în continuă expansiune în România, iar specialiștii în acest domeniu sunt foarte căutați.
 • după absolvire, elevii se pot angaja la  firme cu profil Mecanic din județ și din țară, dar și ca tehnician proiectant în alte domenii precum construcții și lucrări publice, arhitectură, topografie și cadastru, etc.
 • competențele dobândite sunt deosebit de utile elevilor ce doresc să-și continue studiile în cadrul facultăților tehnice din domeniul Mecanică, Arhitectură, Construcții civile și Industriale, Hidrotehnică, Geodezie, Căi ferate, Drumuri și poduri, etc.

Atuurile noastre

 • cadre didactice, ingineri  cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: 
  • laborator de  desen tehnic, dotat cu mese speciale pentru desen, tablă interactivă, 1 calculator la care este conectat un plotter ce permite tipărirea desenelor realizate pe foi de format mare; 
  • laborator de mecanică dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, materiale didactice moderne.
  • atelier de mecanică renovat recent  și dotat cu aparatură și tehnică modernă.
  • două laboratoare de informatică dotate cu tehnică de calcul de ultimă generaţie, videoproiector şi imprimantă laser, unde elevii vor utiliza softurile de proiectare asistată de calculator Autocad și SolidWorks.
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul Mecanic și al proiectării asistate de calculator, unde elevii pot efectua practica comasată.

Cine se poate înscrie

 • absolvenții clasei  a VIII-a, promoția 2019.

Înscriere

 • înscrierea se face prin completarea de către elev/părinte, în fișa de înscriere eliberată de școala de proveniență a elevului, a codului asociat domeniului MECANICĂ, calificarea Tehnician proiectant CAD din cadrul Liceului Tehnologic Ferdinand I Rm. Vâlcea.
 • informații suplimentare la telefon 0350.401.693

 

 Pentru a urmări ce competențe dobândesc elevii de la această calificare, faceți click pe imaginea de mai jos sau utilizați controalele de navigare.

 

 

 

 

 

 


Joomla!. XHTML and CSS.