real estate menu left
real estate menu right

Seral - clasa a XI-a Electric

Admiterea în clasa a XI-a liceu - seral , anul școlar 2020-2021

Domeniul: Electric

Calificarea:  Tehnician în instalații electrice

 

Pentru anul școlar 2020-2021, liceul nostru oferă absolvenților școlilor profesionale (3 ani) sau de arte și meserii plus anul de completare (în total 3 ani), sau absolvenților de 10 clase de liceu, indiferent de calificarea obținută, care la data de 14.09.2020 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani, posibilitatea să-și continue studiile în cadrul clasei a XI-a de învățământ liceal - seral.

 La finalul studiilor liceale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 4 Tehnician în instalații electrice, domeniul de  pregătire de bază fiind  ELECTRIC. De asemenea, vor putea susține și promova examenul de bacalaureat.

 

 

Competenţele tehnice specializate permit absolvenţilor să realizeze lucrări de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor electrice de joasă tensiune, să asigure partea de dimensionare a proiectelor de instalaţii electrice şi să exploateze aceste instalaţii.

Cunoştinţele dobândite permit şi desfăşurarea de activităţi specifice staţiilor şi posturilor de transformare aparţinând sistemului de transport şi distribuţie a energiei electrice.

Tehnicienii electricieni:

 • îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcție, funcționare, întreținere și reparare a aparatelor, instalațiilor și sistemelor de distribuție a energiei electrice;
 • asigură funcționarea aparatelor și instalațiilor, testează prototipurile;
 • concep și realizează scheme de montaj ale instalațiilor și circuitelor electrice;
 • contribuie la estimarea cantităților și costurilor de material și a forței de muncă necesare;
 • asigură controlul tehnic al instalațiilor;
 • întrețin sistemele și aparatele electrice în vederea funcționării conform specificațiilor și reglementărilor.

Avantaje

 • orele de curs vor fi programate după amiază, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile
 • numărul de ore săptămânale este  redus (20 -22 ore/săptămână).
 • numărul mare de ore destinate pregătirii teoretice și practice de specialitate (peste jumătate începând cu clasa a XII-a)
 • calificarea oferită este foarte cerută pe piața muncii și oferă satisfacții financiare importante.

Atuurile noastre:

 • școală cu tradiție în domeniul electric, în special legat de aplicații în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor cu profil electric din județ.
 • cadre didactice, ingineri cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată:
  • laborator de electrotehnică, dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, etc.
  • atelier școlar bine dotat
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul electric, unde elevii pot efectua practică de specialitate

 PARTENERI:

 

 

S.C. SISTEMPLAST S.A. - platforma OLTCHIM

 

Cine se poate înscrie

 • absolvenții școlilor profesionale (3 ani) sau de arte și meserii plus anul de completare (în total 3 ani), sau absolvenților de 10 clase de liceu, indiferent de calificarea obținută, care la data de 14.09.2020 vor avea vârsta de cel puțin 18 ani

Înscriere

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693
 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastră!

Joomla!. XHTML and CSS.